SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U VEZI PRESUDE PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE P.BR. 662/15 OD 17.03.2017. GODINE

          U postupku koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnom oznakom P.br. 662/15, u pravnoj stvari tužioca "Rudnici boksita" AD u stečaju iz Nikšića, protiv tuženih: 1. "Ambijent AGM" DOO Rožaje i 2. Samostalni sindikat AD "Rudnici Boksita" iz Nikšića, Privredni sud Crne Gore je  dana 17.03.2017. godine, donio presudu kojom je odbijen tužbeni zahtjev kojim je traženo da se proglasi da je izvršenje određeno rješenjem Javnog izvršitelja Keković Dejana I.br. 5823/14 od 05.12.2014. godine, doneseno po predlogu prvotuženog, kojim rješenjem je određeno izvršenje na nepokretnostima drugotuženog upisanim u LN br. 2823 KO Nikšić, nedopušteno.