Saopštenje za javnost u vezi odluke Privrednog Suda Crne Gore IP.br. 645/18 od 14.06.2018. godine

          U postupku koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnom oznakom IP.br. 645/18, u pravnoj stvari tužioca-predlagača obezbjeđenja "M&V Company" DOO Podgorica, protiv tuženog-protivnika obezbjeđenja "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić, radi poništaja Odluke tuženog o pokretanju postupka dobrovoljne Javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva Rudnik uglja AD Pljevlja br. 10-00-13052 od 29.03.2018. godine, Vijeće suda je u sjednici održanoj dana 13.06.2018 godine, odlučujući po prigovoru protivnika obezbjeđenja izjavljenog protiv rješenja P.br. 532/18 od 28.05.2018. godine, dana 14.06.2018. godine donijelo odluku:  
 
         "USVAJA SE prigovor tuženog-protivnika obezbjeđenja, PREINAČAVA rješenje ovog suda P.br. 532/18 od 28.05.2018. godine na način što se odbija kao neosnovan predlog za određivanje privremene mjere kojom je traženo da se zabrani  tuženom-da izvrši kupovinu akcija Rudnika uglja AD - Pljevlja , shodno Odluci o pokretanju postupka dobrovoljne Javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva Rudnik uglja AD - Pljevlja br.10-00-13052 od 29.03.2018.godine, uz upis privremene mjere u Centralni registar hartije od vrijednosti CDA i Registar emitenata Komisije za tržište kapitala CG.
 
           Nalaže se Centralnoj depozitarnoj agenciji  i Komisiji za tržište kapitala Crne Gore  brisanje upisa rješenja ovog suda  P.br.532/18 od 28.05.2018.godine  iz Centralnog registra hartije od vrijednosti i Registra emitenata."
 
 
                                     
 
                                                        Služba za odnose sa javnošću

Saopštenje za javnost u vezi odluke Privrednog Suda Crne Gore IP.br. 582/18 od 23.05.2018. godine

          U postupku koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnom oznakom IP.br. 582/18, u pravnoj stvari tužioca-predlagača obezbjeđenja "M&V Company" DOO Podgorica, protiv tuženog-protivnika obezbjeđenja "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić, radi poništaja Odluke tuženog o pokretanju postupka dobrovoljne Javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva Rudnik uglja AD Pljevlja br. 10-00-13052 od 29.03.2018. godine, Vijeće suda je, odlučujući po prigovoru protivnika obezbjeđenja izjavljenog protiv rješenja P.br. 532/18 od 04.05.2018. godine, dana 23.05.2018. godine donijelo odluku:  
 
         USVAJA SE prigovor tuženog-protivnika obezbjeđenja, UKIDA se rješenje ovog suda P.br. 532/18 od 04.05.2018. godine i predmet vraća na ponovni postupak.                                                                
 
                                     
 
                                                        Služba za odnose sa javnošću
 
 

Saopštenje za javnost u vezi presude Privrednog Suda Crne Gore P.br. 1067/15 od 15.05.2018. godine

          U postupku koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnom oznakom P.br. 1067/15, u pravnoj stvari tužioca "Kombinat aluminijuma Podgorica" AD u stečaju Podgorica, protiv tuženih 1. Država Crna Gora- Ministarstvo finansija i 2. Glavni grad Podgorica, Privredni sud Crne Gore je  dana 15.05.2018. godine, donio presudu kojom je obavezao Glavni grad Podgorica da tužiocu isplati naknadu u iznosu od 3.063.180,00 eura za oduzete nepokretnosti bez provođenja postupka eksproprijacije po tržišnoj vrijednosti sa zakonskom zateznom kamatom počev od 15.05.2018. godine i to za kat. parc. u ukupnoj površini od 5374 m2 i odbio tužbeni zahtjev tužioca u odnosu na Državu Crnu Goru, za koju je tužilac tražio da se solidarno obaveže sa Glavnim gradom Podgorica.
                                     
                                                              
 
                                     Služba za odnose sa javnošću-portparolka suda
 Snežana Grujić
 

Saopštenje za javnost povodom postupka IP.br. 582/18 koji se vodi kod ovog suda po prigovoru Elektroprivrede Crne Gore na odluku o privremenoj mjeri P.br. 532/18 od 03.05.2018. godine

         S obzirom da su u prethodnih nekoliko dana pojedini mediji saopštavali, prije svega, lične stavove i mišljenja laičke javnosti, odnosno "licitirali"  kakvu odluku i u kom sastavu treba da donese Privredni sud Crne Gore, a vezano za privremenu mjeru koju je donio ovaj sud u pogledu zabrane kupovine akcija Rudnika uglja AD Pljevlja, želimo ukazati javnosti da novinski članci, teatralni naslovi u medijima, odnosno očigledna pristrasnost koja je izražena u pogledu jedne ili druge strane u sporu neće i ne može biti od uticaja u pogledu donošenja odluke, budući da sud isključivo postupa u skladu sa zakonom, a ne na osnovu interesa koju neka od strana ima u sporu. Ni jedan komentar u medijima nije dat u kontekstu stručnog pitanja, nema izražen pravno priihvatljiv stav, odnosno nije zasnovan na pravno relevantnim činjenicima, niti se neko u izjavama pozvao na zakonske norme kako bi potkrijepio te svoje tvrdnje. Nadalje, većina komentara usmjerena je na prejudiciranje odluke koja nije donijeta, a koja se jednom dijelu laičke javnosti, očigledno ne bi dopala.
         Pojedini mediji u pogledu infomrisanja o predmetnom postupku, su išli još dalje, pa su javnost o odluci i sastavu Vijeća koje treba da odlučuje informisali, kako navode, na osnovu njihovih "pouzdanih izvora". Naravno, da takve netačne informacije, taj medij nije negirao, niti je uputio izvinjenje sudu, ni sudijama za koje se kako su naveli trebali "sigurno" da postupaju.
         Stoga, ukazujemo javnosti, da se Privredni sud Crne Gore u pogledu donošenja ove odluke neće baviti ispunjavanjem želja, niti voditi računa o posledicama koja ta odluka može da proizvede u socijalnom i ekonomskom ambijentu države. To nije u opisu nadležnosti suda. Sud će u konkretnom slučaju, kao i u svim postupcima ove vrste, striktno primjenivati Zakon o izvršenju i obezbjeđenju, odnosno osnovanost i zakonitost donijete privremene mjere ispitati u skladu sa odredbama ovog zakona. Sasvim je sigurno, kao  i za svaku odluku koja se donese od strane suda, jedna od stranka biće nezadovoljna, a što pretpostavljamo da će biti i u ovom slučaju.
         Na kraju, kada Vijeće bude donijelo odluku po prigovoru na predmetnu privremenu mjeru, sud će kao i svim slučajevima, blagovoremeno obavijestiti javnost i odluku u skladu sa zakonom objaviti na sajtu suda.
 
 
                                                                                    
                                                               KABINET PREDSJEDNIKA

Saopštenje za javnost povodom sastanka predsjednika Privrednog suda Crne Gore sa predstavnicima Međunarodne organizacije za razvoj prava-IDLO i Evrospke banke za obnovu i razvoj-EBRD

         Predsjednik Privrednog suda Crne Gore, gospodin Blažo Jovanić nedavno je primio u posjetu Michela Nussbaumera, predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj, Margaritu Meldon, regionalnog menadžera IDLO za istočnu Evropu i Ljubomira Petruljeskog, glavnog konusltanta za implementaciju programa za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Međunarodne organizacije za razvoj prava IDLO.
         Posjeta je organizovana u cilju nastavka saradnje i realizacije projekta finansijske podrške obuke sudija Privrednog suda Crne Gore od strane IDLO I EBRD.
         Predsjednik suda je iskazao zadovoljstvo što su ovako dvije značajne međunarodne organizacije zainteresovane da podrže projekat obuke sudija ovog suda i što su prepoznali ulogu i značaj koji Privredni sud ima u Crnoj Gori. U nastavku je predstavnike IDLO I ERBD upoznao sa dosadašnjim rezultatima koje je sud postigao u prethodnim godinama, a posebno u dijelu da je Privredni sud Crne Gore već dvije godine uzastopno najažurniji sud u Crnoj Gori. Predjsednik je govorio i o uskoj specijalizaciji Privrednog suda, zatim o temama u vezi kojih bi trebalo organizovati obuke, a koje je kao predsjednik suda zajedno sa ostalim sudijama prepoznao da su od izuzetnog značaja za sporove u kojima postupa sud i za koje sudije do sada nisu imale priliku da se obučavaju, odnosno da se upoznaju sa uporednom praksom drugih država.
         Gospodin Nussbaumer je istakao da je Evrospka banka do sada podržala niz projekata koji su realizovani u Crnoj Gori, da je tim pravnih stručnjaka ERBD prepoznao značaj Privrednog suda, te da stoga treba dati prioritet jačanju kapaciteta i unapređenju pravnog sistema ukupno, a posebno u dijelu koji se odnosi na Privredni sud.
         Gospođa Meldon je ukazala da je IDLO do sada podržao više obuka sudija ovog suda kroz projekte koji su organizovani u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a kao jednu od najznačajnih je istakla obuku koja je u junu 2016. godine održana u Italiji. Navela je i to, da je IDLO spreman da podrži dalju obuku sudija ovog suda i to za predložene oblasti za koje je specijalizovan sud.  
         Na kraju je, na obostrano zadovoljstvo svih učesnika susreta, donijet zaključak da se u narednom periodu konkretizuju dalji koraci u cilju realizacije projekta podrške od strane IDLO i EBRD vezano za oblasti iz koje će se sprovoditi obuka sudija.
 
 
 
                                                                                    
                                                               KABINET PREDSJEDNIKA