NOVO RADNO VRIJEME U SUDU

         U skladu sa odlukom Vrhovnog suda Crne Gore, a imajući u vidu izmjene i dopune Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Vlade Crne Gore,  u Privrednom sudu Crne Gore, počev od 27.03.2017. godine, radno vrijeme počinje u 07:00 časova, a završava se u 15:00 časova.

         Odmor u toku dnevnog rada (pauza) traje 30 minuta,  od 11:00 do 11:30 časova.

         Prijem pošte i rad sa strankama, obavljaće se u pisarnicama suda,  zavisno od vrste predmeta, svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 časova.
 
 
                                                                                     Kabinet predsjednika
 


Ostale informacije