Saopštenje za javnost povodom Dana medijacije u Privrednom sudu Crne Gore 12.06 do 16.06.2017. godine

          U cilju afirmisanja medijacije u privrednim sporovima i unapređenju primjene pravnog instituta posredovanja kao alternativnog načina rješavanja sporova, Privredni sud Crne Gore, u susret predstojećim danima medijacije, uputio je Centru sa posredovanje Crne Gore 14 predmeta iz oblasti privrednih sporova, za koje je ocijenjeno da su medijabilni i u kojima postoji mogućnost da stranke putem posredovanja riješe sporna pitanja.
         
         Privredni sud Crne Gore će i narednom periodu, nastojati da informiše stranke o prednostima posredovanja i da kroz sudske postupke afirmiše medijaciju, kako bi i na ovaj način doprinijeli unapređenju medijacije u privrednim sporovima.  
 
                                                                     
                                                                                            Služba za odnose sa javnošću

Dani medijacije u Privrednom sudu Crne Gore

          Privredni sud Crne Gore, u saradnji sa Centrom sa posredovanje Crne Gore, u periodu od 12. 06. do 16. 06. 2017. godine, organizuje nedjelju medijacije u privrednim sporovima.

         U periodu trajanja "nedjelje medijacije" Privredni sud Crne Gore će uputiti na posredovanje sve one predmete za koje se ocijeni da su medijabilni, a sve u cilju afirmisanja medijacije u privrednim sporovima i unapređenju primjene pravnog instituta posredovanja kao alterntivnog načina rješavanja sporova.
 
 
                                                                                                 Kabinet predsjednika
 

Saopštenje povodom otvaranja stečajnog postupka nad AD "BJELASICA RADA" Bijelo Polje

         Dana 24.05.2017. godine, Privredni sud Crne Gore, odlučujući po predlogu Sindikalne organizacije "Bjelasica - Rada" AD Bijelo Polje , donio je odluku St.br.210/17, o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom  AD "BJELASICA RADA"  Bijelo Polje.
         Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 30.06.2017. godine sa početkom u 09:00 časova, a ročište za ispitivanje potraživanja dana 06.07.2017. godine u 09:00 časova, u Privrednom sudu Crne Gore.
         Sud je prilikom odlučivanja cijenio podnijeti predlog, kao i dokaze koji su izvedeni u prethodnom postupku, pa je utvrdio da je predlog osnovan i da su ispunjeni zakonski uslovi za otvaranje stečajnog postupka.   
          
 
 
 
                                                                                Služba za odnose sa javnošću
 

Saopštenje za javnost u vezi prvog sastanka odbora povjerilaca u stečajnom postupku nad "Radoje Dakić" AD u stečaju Podgorica

         U stečajnom postupku koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnom oznakom St.br. 490/16,  Privredni sud Crne Gore je  dana 19.12.2016. godine, donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom "Radoje Dakić" iz Podgorice.
         Na prvom sastanku odbora povjerilca koji je bio zakazan dana 24.05.2017. godine u 11:00 časova,  od povjerilaca sa najvećim obezbjeđenim potraživanjem pristupio je samo punomoćnik Poreske uprave Crne Gore, dok ostali povjerioci sa sa najvećim neobezbjđenim potraživanjima nisu pristupili, tako da je stečajna uprava utvrdila da nisu ispunjeni uslovi za formiranje odbora povjerilaca.
          
          
 
                                                                        Služba za odnose sa javnošću
 

Saopštenje povodom održanog ročišta za otvaranje stečajnog postupka nad AD "BJELASICA RADA" Bijelo Polje

          U Privrednom sudu Crne Gore danas je održano ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnih razloga za otvaranje stečaja nad AD "Bjelasica Rada" Bijelo Polje. Ročištu su prisustvovali predstavnici predlagača i zakonski zastupnik dužnika, kao i privremeni stečajni upravnik.
         Predlagači su ostali pri predlogu za otvaranje stečajnog postupka, privremeni stečajni upravnik je ostao pri podnijetom izvještaju u kojem je dostavio podatke o finansijskom stanju i imovini dužnika, dok je zakonski zastupnik dužnika ostavio sudu na ocjenu da li su ispunjeni uslovi i cjelishodnost otvaranja stečaja nad dužnikom.
         Sud je zaključio ročište radi raspravljanja o postojanju razloga za otvaranje stečajnog postupka i odluku o otvaranju stečajnog postupka donijeće u zakonskom roku.
 
 
 
                                                                                Služba za odnose sa javnošću
                                                                                            Snežana Grujić

Ostale informacije