Obavještenje vezano za stav stečajnog odjeljenja Privrednog suda Crne Gore

CRNA GORA
PRIVREDNI SUD CRNE GORE
Su.br.1254/17
Podgorica, dana 26.10.2017. godine  
           
 
            Sjednica sudija stečajnog odjeljenja Privrednog suda Crne Gore, na sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine, povodom zahtjeva Komore stečajnih upravnika Crne Gore za zauzimanje stava, a vezano za mišljenje Ministarstva javne uprave Crne Gore u pogledu imenovanja stečajnih upravnika koji su zaposleni u državnim organima, odnosno javnom sektoru, zauzelo je sljedeći                 
                                
 S T A V
 
Državni službenik ne može biti imenovan za stečajnog upravnika ako je povjerilac u stečajnom postupku organ uprave kod kojeg je zaposlen.
 
 
 
                                                                 STEČAJNO ODJELJENJE
                                                         PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE

Ostale informacije