Saopštenje povodom donijete odluke o prodaji imovine stečajnog dužnika DP SKI CENTAR

01. 11. 2016.

        Dana 01.11.2016. godine, stečajna upravnica u stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom DP Ski Centar "Durmitor" u stečaju Žabljak, a nakon postupka razmatranja i ocjene prispjelih ponuda po javnom oglasu od 05.08.2016. godine, za kupovinu imovine stečajnog dužnika DP Ski Centar "Durmitor" u stečaju Žabljak, donijela je
 
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 
        za kupovinu dijela imovine stečajnog dužnika-hotela sa pripadajućim zemljištem, kako je bliže opisano u oglasu,  pa je za najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu hotela izabrano društvo "ADRIATIC PROPERTIES" DOO Budva sa dostavljenom ponudom u iznosu od 650.000,00 €.
 
 
 
                                                                        
                                                                        
                                                                              
 

Ostale informacije