Saopštenje povodom dostavljanja ponuda za kupovinu imovine stečajnog dužnika "BJELASICA RADA" AD u stečaju Bijelo Polje

            Dana 19.03.2018. godine u Privrednom sudu Crne Gore održano je ročište povodom otvaranja ponuda dostavljenih po četvrtom javnom oglasu od 11.02.2018. godine, za kupovinu cjelokupne imovine stečajnog dužnika "Bjelasica Rada" AD u stečaju Bijelo Polje.
         Za kupovinu cjelokupne imovine stečajnog dužnika po procijenjenoj  vrijednosti u iznosu od 2.551.357,55 €, dostavljena je jedna ponuda od strane "WATER GROUP" DOO Kolašin u iznosu od 1.050.000,00 €.
           Stečajni upravnik će se u vezi dostavljene ponude a u skladu sa uslovima iz oglasa izjasniti u roku od 8 dana.  
 
                                                                      
                                  Služba za odnose sa javnošću-portparolka suda
                                                               Snežana Grujić


Ostale informacije