Saopštenje povodom otvaranja stečajnog postupka nad AD "BJELASICA RADA" Bijelo Polje

         Dana 24.05.2017. godine, Privredni sud Crne Gore, odlučujući po predlogu Sindikalne organizacije "Bjelasica - Rada" AD Bijelo Polje , donio je odluku St.br.210/17, o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom  AD "BJELASICA RADA"  Bijelo Polje.
         Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 30.06.2017. godine sa početkom u 09:00 časova, a ročište za ispitivanje potraživanja dana 06.07.2017. godine u 09:00 časova, u Privrednom sudu Crne Gore.
         Sud je prilikom odlučivanja cijenio podnijeti predlog, kao i dokaze koji su izvedeni u prethodnom postupku, pa je utvrdio da je predlog osnovan i da su ispunjeni zakonski uslovi za otvaranje stečajnog postupka.   
          
 
 
 
                                                                                Služba za odnose sa javnošću
 

Ostale informacije