Saopštenje povodom otvaranja stečajnog postupka nad Akcionarskim društvom "Radoje Dakić" Podgorica

19. 12. 2016.

        
 
 
        
         Dana 19.12.2016. godine, Privredni sud Crne Gore, odlučujući po predlogu Ministarstva finansija-Poreske uprave Crne Gore, donio je odluku St.br.490/16, o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom "Radoje Dakić" iz Podgorice.
         Za stečajne upravnike sa jednakim ovlašćenjima imenovani su Ranko Radinović iz Podgorice i Mladen Marković iz Podgorice, a ovo imajući u vidu složenost i obimnost predmetnog postupka, kao i veliki broj povjerilaca, te nalazeći da je takva odluka u skladu sa načelima ekonomičnosti i hitnosti stečajnog postupka.
         Prvi sastanak povjerilaca održaće se dana 15.02.2017. godine sa početkom u 11:00 časova, a ročište za ispitivanje potraživanja dana 22.02.2017. godine u 11:00 časova, u Privrednom sudu Crne Gore.
         Sud je prilikom odlučivanja cijenio sve predloge, prigovore i zahtjeve koji su dostavljeni u postupku, kako ovlašćenih predstavnika stečajnog dužnika, tako i određnog broja povjerilaca i njihovih punomoćnika, te je utvrdio da je predlagač dostavio pravno relevantne dokaze, kojima je dokazao postojanje stečajnih razloga, pa je donio odluku o otvaranju stečajnog postupka.
          
 
 
 
                                                                        
                                                                        
                                                                              
 

Ostale informacije