Saopštenje Privrednog suda Crne Gore vezano za tekst objavljen u ND "Vijesti" i predstavku Srđanu Ivanovića iz Podgorice

07. 03. 2016.

        
 
         Povodom teksta koji je objavljen u ND "Vijesti"  dana 05.03.2016. godine, pod naslovom "Tvrdi da su mu uzeli novac uprkos presudi", a vezano za postupke koji su se vodili pred ovim sudom, u nastavku saopštenja nalazi se odgovor koji je dostavljen Srđanu Ivanoviću iz Podgorice i Sudskom savjetu Crne Gore, povodom predstavki koje je podnio ovom sudu i Sudskom savjetu Crne Gore na postupanje u predmetima Mal.br. 273/12 i IP.br. 814/14.
         Naime, uvidom u spise predmeta poslovne oznake Mal.br. 273/12, utvrđeno je da je po tužbi tužioca "Zora" AD Berane, protiv tuženog "Extra bonaca" DOO Podgorica, kojom je traženo da se obaveže tuženi, da plati tužiocu iznos od 2.549,59 €, sud dana 09.10.2012. godine, donio presudu na osnovu odricanja, koja presuda je potvrđena od strane Apelacionog suda Crne Gore Pž.br. 37/13 od 17.01.2013. godine i ista je postala pravosnažna dana 17.01.2013. godine.
         U pogledu predmeta poslovne oznake IP.br. 814/14, na osnovu uvida u spise predmeta, utvrđeno je da je Vijeće ovog suda, odlučujući po prigovoru izvršnog dužnika "Extra bonaca" DOO iz Podgorice protiv rješenja o izvršenju Javnog izvršitelja I.br. 1350/14 od 16.06.2014. godine, odbilo isti kao neosnovan, iz razloga što izvršni dužnik u smislu čl. 58 nije dostavio dokaze o postojanju ni jednog razloga koji je propisan ovim odredbama.
         Društvo "Extra bonaca" DOO Podgorica, je dana 31.07.2014. godine je podnijelo tužbu ovom sudu, kojim je tražilo da se utvrdi da je izvšenje po rješenju o izvršenju Javnog izvršitelja Iv.b. 1350/14 od 16.06.2014. godine nedopušteno. Postupak se vodio pod poslovnom oznakom P.br. 862/14  i isti je okončan polačenjem tužbe na ročištu od 20.01.2016. godine.  
         Dakle, obrćanje podnosioca predstavke se odnosi na predmete i postupanje u predmetima, koji su pravosnažno okončani, odnosno ispitani u postupku po žalbi, i postupku po prigovoru, dok je punomoćnik podnosioca predstavke povukao tužbu u predmetu P.br. 862/14.
         Stoga cijenimo da u konkretnom nije bilo nezakonitosti u postupanju ovog suda, a ovo pogotovo kod činjenice što ste u postupku dokazivanja svojih navoda, da se radilo o nezakonitim odlukama, povukli tužbu, odnosno odustali od dokazivanja svojih tvrdnji.
 

Ostale informacije