Saopštenje u vezi dopisa koji je dostavio novinar ND „Vijesti“, a vezano za sudski postuapk koji je pravosnažno okončan pred ovim sudom

10. 08. 2016.

 
         Novinar ND "Vijesti", Milorad Milošević dostavio je ovom sudu dopis, a koji se odnosi na komentar komapnije "Beppler & Jacobson Montenegro" DOO Budva, u vezi sudskog postupka koji vođen pred ovim sudom i pravosnažno okončan, u kojem tvrde da ta kompanija godinama trpi štetu zbog kako navode nejasnih odluka crnogorskih sudova kojima se omogućava da Casino Avala ostaje u Hotelu Avala godinama nakon raskida ugovora i to bez naknade i navodne odluke Privrednog suda Crne Gore kojima se suspenzuje izvršenje pravosnažne i izvršne presude o iseljenju Casina Avala. S tim u vezi, Privredni sud Crne Gore daje sljedeće saopštenje:
         Tekst koji dostavljen od strane novinara ne sadrži konkretna pitanja, nego se iznosi komentar jedne od stranaka na odluke suda. Pri tome radi se o odlukama suda  koje su u potpunosti utemeljene u zakonu i normama koje zakon propisuje, sa sadržinom i obrazloženjem onih pravnih pitanja koji su bili predmet ispitivanja pred sudom.
         Sud neće komentarisati i polemisati sa mišljenjem jedne od stranaka u sporu.
         Prema tome, pravno mišljenje jedne od stranaka u sporu koje je suprotno pravnom mišljenju koje je sud iznio u svojim odlukama, predstavlja svakako pravo nezadovoljne stranke da ga javno iznosi ali odluka suda u ovom slučaju je konačna.
         Uobičajeno je takođe da svaka stranka koja je nezadovoljna sudskom odlukom, najavljuje i pokretanje novih postupaka, pa i podnošenje krivičnih prijava, pa ni najava ove nezadovoljne stranke ne razlikuje se od tog, u poslednje vrijeme, uboičajenog načina postupanja stranaka koji su nezadovoljni ishodom sudskih postupaka.
 

Ostale informacije