Saopštenje u vezi odluke Privrednog suda Crne Gore, a vezano za slučaj postupka izvršenja koji je sproveo Javni izvršitelj Aleksandar Zloković iz Podgorice

08. 07. 2016.

         Privredni sud Crne Gore, odlučujući u postupku po prigovoru Zaštitnika imovinskopravnih interesa, izjavljenog protiv rješenja o izvršenju Javnog izvršitelja Aleksandra Zlokovića iz Podgorice, I.br. 124/16 od 24.06.2016. godine, koje je određeno na predlog  izvršnog povjerioca "Euro informatika" DOO Beograd, protiv izvršnog dužnika Država Crna Gora- Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, a sa kojim postupkom je i upoznata šira javnost Crne Gore, dana 08.07.2016. godine donio je sljedeću odluku:
        
         USVAJA SE prigovor izvršnog dužnika, pa se UKIDA rješenje Javnog izvršitelja Aleksandra Konstatina Zlokovića iz Podgorice I.br.124/16 od 24.06.2016. godine,obustavlja izvršenje u cjelini i ukidaju sprovedene izvršne radnje.
 

Ostale informacije