Saopštenje za javnost povodom Dana medijacije u Privrednom sudu Crne Gore 12.06 do 16.06.2017. godine

          U cilju afirmisanja medijacije u privrednim sporovima i unapređenju primjene pravnog instituta posredovanja kao alternativnog načina rješavanja sporova, Privredni sud Crne Gore, u susret predstojećim danima medijacije, uputio je Centru sa posredovanje Crne Gore 14 predmeta iz oblasti privrednih sporova, za koje je ocijenjeno da su medijabilni i u kojima postoji mogućnost da stranke putem posredovanja riješe sporna pitanja.
         
         Privredni sud Crne Gore će i narednom periodu, nastojati da informiše stranke o prednostima posredovanja i da kroz sudske postupke afirmiše medijaciju, kako bi i na ovaj način doprinijeli unapređenju medijacije u privrednim sporovima.  
 
                                                                     
                                                                                            Služba za odnose sa javnošću

Ostale informacije