Saopštenje za javnost povodom posjete eksperata Evropske komisije Privrednom sudu Crne Gore u okviru pregovaračkog Poglavlja 7-Pravo intelektualne svojine

         U okviru misije Evropske komisije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7-Pravo intelektualne svojine, u okviru koje misije eksperti Evropske komisije treba da daju mišljenje da li su se stekli uslovi za privremeno zatvaranje ovog pregovaračkog poglavlja, eksperti Evropske misije su dana 30.10.2018. godine posjetili i Privredni sud Crne Gore, kao jednu, kako su naveli od ključnih institucija koja se bavi zaštitom prava intelektualne svojine.
         Eksperte Max Philippa Lehne-a I Kenneth Wright-a primili su sudija Dijana Raičković, koja je član Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora u pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za ovo poglavlje i sudija Borjanka Zogović, predsjednica odjeljenja za sporove povodom zaštite autorskih prava i prava intelektualne svojine.  
         Ekeperti su upoznati sa dosadašnjim rezultatima koje je ovaj sud ostvario na ukupnom nivou, kao i posebno u dijelu koji se odnose na pravo intelektualne svojine. Ekspertima su prezentovani rezultati u pogledu toga da je Privredni sud Crne Gore u poslednje dvije godine najažurniji sud u Crnoj Gori, kao i da je Privredni sud Crne Gore donošenjem Zakona o sudovima iz 2015. godine, sada jedini sud koji je osnovan za teritoriju Crne Gore i da su u isključivoj nadležnosti ovog suda sporovi povodom zaštite autorskih prava i prava intelektualne svojine, bez obzira na svojstvo stranaka u sporu. Vezano za rezultate u pogledu ovih sporova, ukazano je da ovaj sud u prethodnoj godini imao oko 180 predmeta iz ove oblasti, da je povećan priliv ovih predmeta, te da ti sporovi traju u prosjeku između 6 i 9 mjeseci, a da je broj potvrđenih odluka u ovim sporovima preko 90%, što predstavlja izuzetan kvalitet. Takođe je ukazano da sud ima dobre administrativne kapacitete, da su sudije iz ovog odjeljenja učestvovale na brojnim obukama u zemlji i inostranstvu, koje su bile od izuzetnog značaja u pogledu prakse i primjene prava u našem sistemu i vođenju postupaka.
         Na završnom sastanku, koji je održan dana 01.11.2018. godine u Ministarstvu vanjskih poslova kojem su prisustvovali predstavnici svih institucija koji se bave zaštitom i sprovođenjem prava intelektulane svojine, od strane eksperata je ukazano da je Privredni sud Crne Gore bio dobro pripremljen za posjetu  koja je oragnizovana i pružio značajne i obimne  informacije iz ove oblasti, a da će Evropska komisija dostaviti prelimirani izvještaj i eventualne preporuke, a sve vezano za privremeno zatvaranje ovog poglavalja.
 
 
 
                                                                                    
                                                               KABINET PREDSJEDNIKA

Ostale informacije