Saopštenje za javnost povodom postupka IP.br. 582/18 koji se vodi kod ovog suda po prigovoru Elektroprivrede Crne Gore na odluku o privremenoj mjeri P.br. 532/18 od 03.05.2018. godine

         S obzirom da su u prethodnih nekoliko dana pojedini mediji saopštavali, prije svega, lične stavove i mišljenja laičke javnosti, odnosno "licitirali"  kakvu odluku i u kom sastavu treba da donese Privredni sud Crne Gore, a vezano za privremenu mjeru koju je donio ovaj sud u pogledu zabrane kupovine akcija Rudnika uglja AD Pljevlja, želimo ukazati javnosti da novinski članci, teatralni naslovi u medijima, odnosno očigledna pristrasnost koja je izražena u pogledu jedne ili druge strane u sporu neće i ne može biti od uticaja u pogledu donošenja odluke, budući da sud isključivo postupa u skladu sa zakonom, a ne na osnovu interesa koju neka od strana ima u sporu. Ni jedan komentar u medijima nije dat u kontekstu stručnog pitanja, nema izražen pravno priihvatljiv stav, odnosno nije zasnovan na pravno relevantnim činjenicima, niti se neko u izjavama pozvao na zakonske norme kako bi potkrijepio te svoje tvrdnje. Nadalje, većina komentara usmjerena je na prejudiciranje odluke koja nije donijeta, a koja se jednom dijelu laičke javnosti, očigledno ne bi dopala.
         Pojedini mediji u pogledu infomrisanja o predmetnom postupku, su išli još dalje, pa su javnost o odluci i sastavu Vijeća koje treba da odlučuje informisali, kako navode, na osnovu njihovih "pouzdanih izvora". Naravno, da takve netačne informacije, taj medij nije negirao, niti je uputio izvinjenje sudu, ni sudijama za koje se kako su naveli trebali "sigurno" da postupaju.
         Stoga, ukazujemo javnosti, da se Privredni sud Crne Gore u pogledu donošenja ove odluke neće baviti ispunjavanjem želja, niti voditi računa o posledicama koja ta odluka može da proizvede u socijalnom i ekonomskom ambijentu države. To nije u opisu nadležnosti suda. Sud će u konkretnom slučaju, kao i u svim postupcima ove vrste, striktno primjenivati Zakon o izvršenju i obezbjeđenju, odnosno osnovanost i zakonitost donijete privremene mjere ispitati u skladu sa odredbama ovog zakona. Sasvim je sigurno, kao  i za svaku odluku koja se donese od strane suda, jedna od stranka biće nezadovoljna, a što pretpostavljamo da će biti i u ovom slučaju.
         Na kraju, kada Vijeće bude donijelo odluku po prigovoru na predmetnu privremenu mjeru, sud će kao i svim slučajevima, blagovoremeno obavijestiti javnost i odluku u skladu sa zakonom objaviti na sajtu suda.
 
 
                                                                                    
                                                               KABINET PREDSJEDNIKA

Ostale informacije