Saopštenje za javnost Privrednog suda Crne Gore povodom pokušaja falsifikovanja odluke ovog suda Ip.br. 1067/17

         Privredni sud Crne Gore, je dana 03.04.2018. godine, došao do saznanja da je NN lice pokušalo da izvrši zloupotrebu odluke ovog suda Ip.br. 1067/17 , koje je dostavljeno  Poreskoj upravi Crne Gore, a u kojem je navodno postupala sudija ovog suda.
         Uvidom u dostavljenu kopiju falsifikovane "odluke" IP.br.1067/17, proizilazi: " da je sudija ovog suda, kao predsjednik sudskog Vijeća u pravnoj stvari izvršnog povjerioca Dušana Radomana iz Nikšića, protiv izvršnog dužnika Poreska Uprava Crne Gore, odlučujući po prigovoru izvršnog dužnika na  rješenje Javnog izvršitelja Aleksandre Tomković Vukoslavčević iz Podgorice I.br.1973-1/2017 od 25.08.2017.godine, donijela odluku IP.br. 1067/17 od 22.09.2017. godine kojom je odbila prigovor kao neosnovan. Takođe uvidom u ovo rješenje proizilazi da je rješenje o izvršenju određeno na osnovu izvršne isprave, navodno presude ovog suda P.br.112/14-17 od 14.06.2017.godine, radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od 179.423,08 €" .
         Pod ovom poslovnom oznakom pred Privrednim sudom Crne Gore nikad nije vođen postupak između ovih stranaka po prigovoru, a o kojem odlučuje Vijeće. Takođe provjerom kroz PRIS utvrđeno je da među ovim strankama Dušana Radomana iz Nikšića i Poreske uprave Crne Gore nije nikad vođen postupak po prigovoru na rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja.
Za ukazati je i to, a što je poznato i svim strankama,  da o prigovoru na rješenje o izvršenju koja donose Javni izvršitelji odlučuje tročlano Vjeće shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, dok je u falsifikovanoj "odluci" naznačeno samo ime jedne sudije.
         Osim toga, pečat koji je otisnut na falsifikovanoj "odluci" u kojoj se navodi da donijet od strane ovog suda, je mnogo većeg obima, od propisanih dimenzija, odnosno pečata koje je koristi ovaj sud. Takođe, naziv suda  unutar pečata koji se nalazi na falsifikovanoj "odluci" ispisan je ćiriličnim pismom, dok je naziv suda unutar okruglih pečata suda, a koji se koriste za ovjeru odluka i drugih akata ispisan latiničnim pismom, odnosno svi podaci koji treba da sadrži jedan pečat na latiničnom pismu su, pa je nesporno da je i pečat suda falisifikovan.
         Takođe, potpis sudije koji se nalazi na falsifikovanoj "odluci" predstavlja grubi falsifikat.
U falsifikovanoj "odluci"  se između ostalog navodi da je Javni izvršitelj Aleksandra Tomkvić Vukoslavčević iz Podgorice rješenje o izvršenju I.br.1973-1/2017 od 25.08.2017.godine, donijela na osnovu navodne presude ovog suda P.br.112/14-17 od 14.06.2017.godine, radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od 179.423,08 €.
Pod ovom poslovnom oznakom nije nikad vođen postupak između stranaka Dušana Radomana iz Nikšića i Poreske uprave Crne Gore, niti je između ovih stranaka pred sudom, a što je takođe utvđeno provjerom kroz Pravosudni informacioni sistem, vođen bilo koji drugi postupak.
         U konkretnom, a u saradnji sa državnim organima, utvrđeno je da ovakva falsifikovana "odluka" nije izvršena, odnosno da sredstva nijesu naplaćena sa Budžeta Crne Gore.
         O svemu prednejm obaviješteno je i Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, kojem je dostavljena sva dokumentacija jer je očigledno da je došlo do grube zloupotrebe Privrednog suda kao institucije, zloupotrebom njegovog naziva, pečata, kao i potpisa sudije.
        
 
                                  Služba za odnose sa javnošću
                                       Privrednog suda Crne Gore

Ostale informacije