Saopštenje za javnost u vezi odluke po žalbi izjavljene protiv rješenja Privrednog suda Crne Gore St.br. 490/16 od 19.12.2016. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AD

02. 02. 2017.

             U stečajnom postupku koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnom oznakom St.br. 490/16, Privredni sud Crne Gore je dana 19.12.2016. godine, donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarskim društvom "Radoje Dakić" iz Podgorice.
             Apelacioni sud Crne Gore, je odlučujući po žalbi stečajnog povjerioca Milana Vukčevića iz Podgorice, rješenjem Pž.br. 184/2017 od 31.01.2017. godine, odbio kao neosnovanu žalbu i potvrdio rješenje Privrednog suda Crne Gore St.br. 490/16 od 19.12.2016. godine, kojim je otvoren stečajni postupak.
             U odluci Apelacionog suda Crne Gore je navedeno da je pravilno Privredni sud Crne Gore našao da postoje svi uslovi predviđeni čl. 12 st. 3 tačka 1 i 2 Zakona o stečaju, za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, a o čemu je u rješenju o otvaranju dao jasne i valjane razloge, a koje je i Apelacioni sud prihvatio.
 

Ostale informacije