SAOPŠTENJE ZA JAVNOST U VEZI ODLUKE PO ŽALBI IZJAVLJENJE PROTIV RJEŠENJA PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE P.BR. 422/14 OD 25.02.2016. GODINE

22. 04. 2016.

          U postupku koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnom oznakom P.br. 422/14, u pravnoj stvari tužioca "Daily Press" DOO Podgorica, protiv tuženog "Pink M Company" DOO Podgorica, Privredni sud Crne Gore je  dana 25.02.2016. godine, donio rješenje kojim se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i odlučio da po pravosnažnosti ovog rješenja, spise predmeta ustupi Osnovnom sudu u Podgorici.
         Apelacioni sud Crne Gore, je odlučujući po žalbi tužioca, rješenjem Pž.br. 380/2016 od 05.04.2016. godine, odbio kao neosnovanu žalbu tužioca "Daily Press" i potvrdio rješenje Privrednog suda Crne Gore P.br. 422/14 od 25.02.2016. godine, kojim se ovaj sud oglasio stvarno nenadležnim.
 

Ostale informacije