Saopštenje za javnost u vezi odluke Privrednog Suda Crne Gore IP.br. 645/18 od 14.06.2018. godine

          U postupku koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnom oznakom IP.br. 645/18, u pravnoj stvari tužioca-predlagača obezbjeđenja "M&V Company" DOO Podgorica, protiv tuženog-protivnika obezbjeđenja "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić, radi poništaja Odluke tuženog o pokretanju postupka dobrovoljne Javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva Rudnik uglja AD Pljevlja br. 10-00-13052 od 29.03.2018. godine, Vijeće suda je u sjednici održanoj dana 13.06.2018 godine, odlučujući po prigovoru protivnika obezbjeđenja izjavljenog protiv rješenja P.br. 532/18 od 28.05.2018. godine, dana 14.06.2018. godine donijelo odluku:  
 
         "USVAJA SE prigovor tuženog-protivnika obezbjeđenja, PREINAČAVA rješenje ovog suda P.br. 532/18 od 28.05.2018. godine na način što se odbija kao neosnovan predlog za određivanje privremene mjere kojom je traženo da se zabrani  tuženom-da izvrši kupovinu akcija Rudnika uglja AD - Pljevlja , shodno Odluci o pokretanju postupka dobrovoljne Javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva Rudnik uglja AD - Pljevlja br.10-00-13052 od 29.03.2018.godine, uz upis privremene mjere u Centralni registar hartije od vrijednosti CDA i Registar emitenata Komisije za tržište kapitala CG.
 
           Nalaže se Centralnoj depozitarnoj agenciji  i Komisiji za tržište kapitala Crne Gore  brisanje upisa rješenja ovog suda  P.br.532/18 od 28.05.2018.godine  iz Centralnog registra hartije od vrijednosti i Registra emitenata."
 
 
                                     
 
                                                        Služba za odnose sa javnošću

Ostale informacije