Saopštenje za javnost u vezi presude Privrednog Suda Crne Gore P.br. 703/17 od 25.04.2018. godine

         U postupku koji se vodi pred ovim sudom pod poslovnom oznakom P.br. 703/17, u pravnoj stvari tužioca "Daily Press" DOO Podgorica, protiv tuženog "Pink M Company" DOO Podgorica, Privredni sud Crne Gore je  dana 25.04.2018. godine, donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je tuženi izvršio radnje nelojalne konkurencije prema tužiocu, iznošenjem neistinitih i uvredljivih tvrdnji o tužiocu i iznošenjem podataka o tužiocu i njegovoj robi i uslugama koji su usmjereni na narušavanje ugleda i poslovanja tužioca (stav I izreke) i  odbio tužbeni zahtjev kojim je traženo da tuženi, na ime naknade materijalne štete, isplati tužiocu iznos od 660.000,00€, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na taj iznos, počev od dana donošenja presude pa do konačne isplate (stav II izreke).
 
 
                                         Služba za odnose sa javnošću-portparolka suda
                                        Snežana Grujić

Ostale informacije