INFORMACIJA O PREDMETU CEAC HOLDING LIMITED – KAP AD PODGORICA U STEČAJU

09. 02. 2016.

Ročište glavne rasprave zakazano za 09.02.2016. godine sa početkom u 12,00 časova u predmetu poslovne oznake P.br.690/15 po tužbi CEAC HOLDING LIMITED sa Kipra protiv tuženih Kombinat aluminijuma AD Podgorica u stečaju i UNIPROM DOO Nikšić, odloženo je za 15.03.2016. godine sa početkom u 12,30 časova.
 
Tuženi prvog reda je dana 01.02.2016. godine dostavio podnesak sa prilozima, pa je obzirom na činjenicu da je podnesak prvotuženog punomoćnika tužioca i tuženog drugog reda uručen na ročištu, a imajuću u vidu obimnu sadržinu uručenog podneska tužioca sa prilozima, sud je odložio ročište sa nalogom punomoćnicima da se u roku od 8 dana izjasne na podnesak tuženog prvog reda.


Ostale informacije