Predsjednik Privrednog suda Crne Gore

Blažo Jovanić
-Biografija-
 
Rodjen 05.06.1970. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a u februaru 1998. godine i Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Pravosudni ispit položio je u Pogorici 2003. godine.
 
Pripravnićki staž obavljao je od 1998. godine u Višem sudu u Podgorici, nakon ćega je u februaru 2000. godine izabran za šefa kabineta predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore.
 
28.07.2005. godine od strane Sudskog savjeta Crne Gore, izabran je za sudiju Osnovnog suda u Podgorici, da bi 25.04.2014. godine bio izabran za predsjednika Privrednog suda Crne Gore.
 
Predsjednik je Odbora za privredno zakonodavstvo pri Privrednoj komori Crne Gore i član je vise komisija za polaganje stručnih ispita.
 
U svom dugogodisnjem radu objavio je nekoliko autorskih tekstova i bio predavač na  nacionalnim konferencijama i savjetovanjima.
 
Oženjen, otac troje djece.