Odjeljenja i vijeća Privrednog suda:

Odjeljenje i vijeća Privrednog suda Crne Gore:
 
Predsjednik suda Blažo Jovanić, učestvuje u radu Odjeljenja za privredne sporove, sporove povodom zaštite autorskih prava i prava intelektualne svojine, stečajnog odjeljenja i vijeća za drugostepeni postupak u izvršnim predmetima.
 
ODJELJENJE ZA PRIVREDNE SPOROVE
Predsjednik odjeljenja: Dijana Raičković
Borjanka Zogović- član
Milica Popović- član
Nataša Bošković- član
Senada Hasanagić- član
Faruk Mušović- član
Mirsad Trubljanin- član
Danijela Vukčević- član i
Milica Vlahović- član.
 
ODJELJENJE ZA SPOROVE POVODOM ZAŠTITE AUTORSKIH PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
Predsjednik odjeljenja: Borjanka Zogović
Nataša Bošković- član
Borjanka Zogović- član
Milica Popović- član
Senada Hasanagić- član
Faruk Mušović- član
Mirsad Trubljanin- član
Danijela Vukčević- član i
Milica Vlahović- član.
 
STEČAJNO ODJELJENJE
Predsjednik odjeljenja: Ivan Kovačević
Dragan Vučević- član 
Miodrag Anđelić- član.
Zoran Ašanin- član i
Danijela Vukčević- član.
 
ODJELJENJE ZA IZVRŠENJE I OBEZBJEĐENJE
Predsjednik odjeljenja: Nataša Sekulić
Marina Đurović- član.
 
 
ODJELENJE PRAVOSUDNOG INFORMACIONOG SISTEMA I SUDSKE PRAKSE
Predsjednik odjeljenja: Dragan Vučević
Danijela Vukčević- član i
Nataša Sekulić- član.
 
Odjeljenje sudske prkakse razmatra pravna pitanja iz svog djelokruga, zauzima pravne stvavove o pitanjima iz svoje nadležnosti, sa posebnim osvrtom na jedinstvenu primjenu zakona i drugih propisa.Prati sudsku praksu prvostepenih i drugostepenih sudova, prati načelne pravne stvovove i načelna prvavna miišljenja., priprema nacrte pravnih stavova za sjednice sudskih odjeljenja i obavlja druge poslove od značaja za sudsku praksu.
 

VIJEĆE ZA DRUGOSTEPENI POSTUPAK U IZVRŠNIM PREDMETIMA
Vijeće za drugostepeni postupak u izvršnim predmetima čine dva vijeća.
 
Prvo vijeće:
Predsjednik vijeća: Marina Đurović
Dragan Vučević- član i
Blažo Jovanić- član.
 
Drugo vijeće:
Predsjednik vijeća: Nataša Sekulić
Miodrag Anđelić- član i
Ivan Kovačević - član.