Istorijat

Zakonom o sudovima(Sl.list CG br.11/2015) koji je stupio na snagu dana 20.03.2015. godine uređeno je osnivanje, organizacija i nadležnost sudova, kao i druga pitanja od značaja za uredno i blagovremeno funkcionisanje sudova. U tom smislu uređeno je osnivanje Sudova za prekršaje umjesto dotadašnjih područnih organa za prekršaje, s tim što je odredbom člana 9. stav 2. ovog zakona propisano da se osniva Sud za prekršaje u Budvi, za teritoriju opština: Budva, Bar, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj sa odjeljenjima u :
-Baru- za teritoriju opštine Bar;
-Kotoru- za teritoriju opštine Kotor i Tivat;
-Herceg Novom- za teritoriju opštine Herceg Novi;
-Ulcinju- za teritoriju opštine Ulcinj.

Sud za prekršaje nadležan je da odlučuje po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka i po zahtjevu za sudsko odlučivanje.

Sud za prekršaje u Budvi, pravni je naslednik arhivske građe područnih organa za prekršaje u Budvi, Kotoru, Baru, Herceg Novom i Ulcinju, koja je obezbijeđena i čuva se u sjedištu suda u Budvi i u odjeljenjima u Baru, Kotoru, Herceg Novom i Ulcinju.