Sudije odjeljenja u Kotoru • Jelena Stanišić

   Sutkinja

  sudija Rođena  06.10.1979. godine u Nikšiću
  Pravni fakultet  završila u Podgorici 2004. godine
  Pravosudni  ispit položila 2008. godine u Podgorici
  Kretanje u službi;
  Pripravnički staž obavila u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, u periodu od 2005. do 2008. godine
  U periodu od 2008. do 2013. godine savjetnik u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru
  U periodu od 2013. do 2015. godine sudija Područnog organa za prekršaje Kotor
  Dana 06.10.2015. godine na  osnovu odluke  Sudskog savjeta Crne Gore stupila na funkciju sudije Suda za prekršaje u Budvi.
 • Ivana Vukasović

   Sutkinja

  sudija Rođena 29.12.1982. godine u Užicu.
   
  Diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 02.04.2008. godine.
   
  Pripravnički staž je je obavila u Osnovnom sudu u Kotoru.
  Pravosudni ispit položila je17.02.2014. godine u Podgorici.
   
  Šest godina je radila u "Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora".
   
  Nakon završenog programa Inicijalne obuke za nosioce pravosudnih funkcija izabrana za sudija Suda za prekršaje u Budvi dana 26.03.2018.godine.
   
  Udata je, majka dvoje djece.