Sudije odjeljenja u Ulcinju • Feriz Ćeranić

   Sudija

  sudija Rođen 09.11.1957. godine u Dubovu, Opština Bijelo Polje
  Pravni fakultet završio u Podgorici 1981. godine
  Pravosudni ispit položio 1983. godine
  Kretanje u službi:
  Pripravnički staž obavio u Opštinskom sudu za prekršaje Bijelo Polje, u periodu od 1982 do 1985. godine
  U periodu od  1985 do 1994. godine sudija Opštinskog suda za prekršaje Ulcinj.
  U periodu od 1994. do 2015. godine predsjednik Područnog organa za prekršaje Ulcinj.
  Dana 06.10.2015. godine na  osnovu odluke  Sudskog savjeta Crne Gore stupio na funkciju sudije Suda za prekršaje u Budvi.
 • Amra Grbović

   Sutkinja

  sudija Rođena  29.11.1979. godine u Bijelom Polju
  Pravni fakultet završila u Podgorici 2002. godine
  Pravosudni ispit položila 2006. godine u Podgorici
  Kretanje u službi:
  Pripravnički staž obavila u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, u periodu od 2002. do 2006. godine
  U periodu od  2007 do 2015. godine sudija Područnog organa za prekršaje Ulcinj.
  Dana 06.10.2015. godine na  osnovu odluke  Sudskog savjeta Crne Gore stupila na funkciju sudije Suda za prekršaje u Budvi.