Sudije sjedišta Suda • Marko Đukanović

   Zamjenik predsjednice suda - Sudija

  sudija
   Rođen 12.10.1984.godine u Cetinju.
   
  Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 07.06.2007.godine.
   
  Pravosudni ispit je položio 01.07.2010.godine pred ispitnom komisijom ministarstva pravde u Podgorici.
   
  U periodu od 01.02.2008.godine do 01.04.2012.godine, obavljao je poslove sudijskog pripravnika u Osnovnom sudu u Cetinju.
   
  U periodu od 02.04.2012.godine do 02.07.2017.godine, obavljao je poslove savjetnika u Osnovnom sudu u Cetinju.
   
  U periodu od 03.07.2012.godine do 05.oktobra 2015.godine, obavljao je poslove savjetnika u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju.
   
  Dana 06.oktobra 2015.godine, na osnovu Odluke sudskog savjeta Crne Gore 01-5310/15 od 02.10.2015.godine stupio na funkciju sudije Suda za prekršaje u Budvi, u kom obavlja i funkciju Zamjenika predsjednice suda.
   
  Nosilac je sertifikata Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije o završenom programu inicijalne edukacije za 2011.godinu.
   
  Položio advokatski ispit 23.12.2011.godine.
   
  U toku karijere pohađao je brojne seminare i obuke za nosioce pravosudne funkcije.
   
  Govori engleski i italijanski jezik.
   
   


   
 • Katarina Vujačić

   Sutkinja

  sudija
   
  Rođena 26.04.1966. godine u Beogradu.
   
  Diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 05.12.1990. godine.
   
  Pripravnički staž je je obavila u preduzeću   „Tara“-Cetinje .
  Pravosudni ispit položila je 10.11.1993. godine u Beogradu.
   
  Kretanje u službi;
   
  Deset mjeseci je radila u preduzeću „Kon-tiki“ Travel u Beogradu.
   
  Advokaturom se bavila u periodu od oktobra 1994. godine do jula 1997. godine.
   
  U „Montenegroprometu“ radila je godinu dana.
   
  Imenovana je za sudiju Područnog organa za prekršaje u Budvi 02.07.1998. godine.
   
  Dana 06.10.2015. godine na osnovu Odluke sudskog savjeta Crne Gore stupila na funkciju sudije Suda za prekršaje u Budvi.
   
  Udata je, majka dvoje djece.