Potparol

Marko Đukanović, zamjenik predsjednice suda
Tel/fax: +382 33/451-787
e-mail: djukanovic.marko@sudstvo .me