Presjednica suda za prekršaje u Budvi

           Koviljka Đačić

            Boigrafija
 
Rođena 24.09.1955. godine u Pljevljima.
 
Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Titogradu 21.01.1981. godine.
 
U periodu od 08.06.1981.godine do 08.06.1982.godine obavljala je pripravnički staž  u Opštini Budva u Odjeljenje za inspekcijske poslove, nakon čega je do 30.08.1984.godine u istom organu obavljala poslove inspektora rada.
 
Pravosudni ispit položila je 1987. godine u Beogradu.
 
Funkciju sudije Opštinskog suda za prekršaje u Budvi obavljala je u periodu od 31.08.1984.godine do 03.05.1995.godine, od čega je u periodu od 25.02.1986.godine do 03.11.1994.godine obavljala funkciju predsjednice Opštinskog suda za prekršaje u Budvi.
 
U periodu od maja 1995. godine do januara 1996. godine radila je kao šef predstavništva firme „Merkur“- Budva u Novom Sadu.
 
U periodu od 17.06.1996. godine do 30.07.2015.godine obavljala je funkciju sudije Osnovnog suda u Novom Sadu (nekadašnjeg Opštinskog suda), od čega je u periodu od 17.06.1996.godine do 30.09.2013.godine bila istražni sudija tog suda, a u periodu od 01.10.2013.godine do 30.07.2015.godine sudija za prethodni postupak. U periodu od 8 godina od izbora na funkciju sudije opštinskog suda u Novom Sadu, obavljala je dežurstvo i za Okružni sud u Novom Sadu (današnji Viši sud u Novom Sadu).
 
U toku karijere pohađala je brojne seminare i obuke za sudije. Nosilac je sertifikata Pravosudnog centra za obuku i sudsko usavršavanje, koji se odnosi na posebna znanja iz oblasti prava djeteta i krivičnopravne zaštite maloletnih lica i može da postupa u svim fazama postupka koji se odnosi na navedena lica.
 
Dana 31.07.2015. godine od strane Sudskog savjeta Crne Gore  izabrana je za predsjednicu Suda za prekršaje u Budvi.
 
Autor je dvije zbirke poezije i kratke proze: „Pjesme o vječnoj ljubavi“ i „Ljubavne priče sa asfalta“
U slobodno vrijeme bavi se slikarstvom.