Ovlašćena lica za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:
Katarina Vujačić Vuksanović, sudija
Tel/fax: +382 33/ 451-787
e-mail: vuksanovic.katarina@sudstvo.me