Kontakt

Sud za prekrsaje Bijelo PoljeAdresa:

Sud za prekršaje Bijelo Polje
Radomira Medojevića br. 1
84000 Bijelo Polje
Crna Gora

_____________________________________________________________________

Sud za prekršaje Bijelo Polje

Telefon centrala: +382-50-431-946
Kancelarija predsjednika: +382-50-431-090
Fax: +382-50-431-090
Mail: alija.beganovic@sudstvo.me

_____________________________________________________________________

Odjeljenje Berane

Telefon: +382-51-230-154
Fax: +382-51-230-156

_____________________________________________________________________

Odjeljenje Pljevlja

Telefon/Fax: +382-52-322-960

_____________________________________________________________________

Odjeljenje Kolašin

Telefon: +382-20-865-208
Fax: +382-20-864-420

_____________________________________________________________________

Odjeljenje Rožaje

Telefon/Fax: +382-51-271-190

_____________________________________________________________________

Odjeljenje Mojkovac

Telefon/Fax: +382-50-472-215

_____________________________________________________________________

Odjeljenje Plav

Telefon/Fax: +382-51-251-357

_____________________________________________________________________

Odjeljenje Žabljak

Telefon/Fax: +382-52-361-303

_____________________________________________________________________

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak
07:00 - 15:00

_____________________________________________________________________

PIB

11004393