Sudije • Ahmet Međedović

   Sudija

  sudija Rođen 17.09.1980 godine u Bijelom Polju gdje je i završio i osnovnu i srednju školu. DIplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 2005 godine.

  Kretanje u službi:

  * 2006-2009 Viši sud u Bijelom Polju - Pripravnik
  * Pravosudni ispit položio 2008 godine u Podgorici
  * 2009-2011 savjetnik u Višem sudu u Bijelom Polju
  * 2011-2015  sudija Područnog organa za prekršaje  u Bijelom Polju
  * 26.12.2015 Izabran za sudiju Suda za prekršaje u Bijelom Polju

  Oženjen, otac dvoje djece.
 • Andrijana Bulatović

   Sudija

  sudija Rođena 18.02.1979 godine u Kolašinu. Osnovnu i gimnaziju završila u Bijelom Polju. Pravni fakultet završila u Kragujevcu 2005 godine.

  Kretanje u službi

  * 2006 - 2009 - Pripravnički staž u Višem sudu u Bijelom Polju
  * 2008 - Položen pravosudni ispit
  * 2009 - 2015 - Stručni saradnik, Viši sud u Bijelom Polju
  * 2015 - Sudija Suda za prekršaje u Bijelom Polju
 • Branka Pantović

   Sudija

  sudija Rodjena 18.02.1956 godine u Bijelom Polju, gdje je i završila i osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Pravnom fakultetu  Univerziteta u Titogradu 1978 godine.

  Kretanje u službi:

  * 16.04.1980 - Skupština opštine Bijelo Polje - Pripravnički staž
  * 1983 - Položen pravosudni ispit
  * 1981 - 1988 - Obavlja poslove savjetnika za boračku i invalidsku zaštitu i rukovodioca službe za zajedničke poslove i upravnog inspektora u Opštini Berane
  * 06.10.1988 - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Beranama
  * 2015 - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Bijelom Polju

  Udata, majka četvoro djece
 • Radoman Knežević

   Sudija

  sudija
  Rodjen 18.04.1960 godine u Pljevljima, gdje je završio i osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Titogradu
   
  Kretanje u službi:
   
  * 1987 - 1989 - Opštinski sud u Pljevljima, pripravnički staž
  * 1989 - Položen pravosudni ispit
  * 1990 - 1991 - Sekretar u PDS Sloga, Pljevlja
  * 1991 - 1993 - Upravitelj pisarnice u Osnovnom sudu u Plljevljima
  * 1993 - 1994 - Sudija Opštinskog suda za prekršaje u Pljevljima
  * 1994 - 2004 - Sudija Područnog organa za prekršaje u Pljevljima
  * 2004 - 2015 - Predsjednik Područnog organa za prekršaje u Pljevljima
  * 2015 - Izabran za sudiju  Suda za prekršaje u Bijelom Polju
   
  Oženjen. otac dvoje djece
 • Milan Šćepanović

   Sudija

  sudija Rođen 03.07.1961 u Kolašinu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 1983 godine.

  Kretanje u službi:

  * 20.02.1984 - 26.02.1985 - Obavio pripravnički staž u Elektorprivredi CG, Elektrodistribucija Kolašin
  * 26.02.1985 - 01.04.1991 - Radio u RO Titex-konfekcija Kolašin na poslovima sekretara i jednu godnu na poslovima direktora konfekcije
  * 26.08.1991 - 18.02.1999 - Radio u AMD Dušan Obrenović u Kolašinu
  * 1995 godine - Položio pravosudni ispit
  18.02.1999 - Imenovan za predsjednika Područnog organa za prekršaje u Kolašinu
  * 2015 godine - Imenovan za sudiju Suda za prekršaje u Bijelom Polju
  * Govori ruski jezik

  Oženjen, otac troje djece
 • Mersada Agović

   Sudija

  sudija Rođena 02.03.1962 godine u Rožajama, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Unoverziteta u Titogradu 1985 godine.

  Kretanje u službi:

  * Pripravnički staž obavila u Opštinskom sudu za prekršaje u Rožajama
  * 1987 godine - Položen pravosudni ispit u Prištini
  * 1987 godine - Izabrana za sudiju Opštinskog suda za prekršaje u Rožajama
  * 1993 godine - Izabarana za predsjednika Opštinskog suda za prekršaje u Rožajama
  * 1994 godine - Izabrana za predsjednika Područnog organa za prekršaje u Rožajama
  * 2015 godine - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Bijelom Polju

  Udata, majka troje djece.
 • Svetlana Adžić

   Sudija

  sudija Rođena 03.10.1965 u Mojkovcu, gdje je završila osnovnu školu, a gimnaziju Slobodan Škerović u Podgorici. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici.

  Kretanje u službi:

  * 1992 - 1995 - Prioravnički staž u Osnovnom sudu u Bijelom Polju
  * 1994 godine - Položen pravosudni ispit u Podgorici
  * 1995 godine - Imenovana za predsjednika Područnog organa za prekršaje u Mojkovcu
  * 2015 godine - Imenovana za sudiju Suda za prekršaje u Bijelom Polju

  Udata, majka troje djece.
 • Milutin Božović

   Sudija

  sudija Rodjen 02.08.1954 u Žabljaku, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju završio u Pljevljima 1974 godine, a Pravni fakultet u Podgorici 1979 godine.

  Kretanje u službi:

  * 01.05.1979 - 12.08.1985 - Nacionalni park Durmitor, Žabljak
  * 12.08.1982 - Imenovan za Opštinskog sudiju za prekršaje u Žabljaku
  * 19.03.1985 - Imenovan za predsjednika Opštinskog suda za prekršaje u Žabljaku
  * 1987 godine - Položio pravosudni ispit u Novom Sadu
  * 03.11.1994 - Imenovan za predsjednika Područnog organa za prekršaje Žabljak
  * 2015 godine - Izabran za sudiju Suda za prekršaje u Bijelom Polju

  Oženjen, otac jednog djeteta