Saopštenje za javnost

28. 07. 2019.

Zbog prekršaja iz čl.36.st.1.tač.1 i 2 .Zakona o zaštiti  od nasilja u porodici, predsjednik suda Alija Beganović je okrivljenom F.S. (47)  iz Bijelog Polja  izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 dana.
Okrivljeni do sada nije prekršajno kažnjavan, a prekršaj je pocinio na štetu oca F.V. (76)
 
 
Zbog prekršaja iz čl.52.st.1.tač.6. Zakona o sprešavanju zloupotrebe droga odnosno posjedovanja droge marihuane u kolicini od 0,9 grama Predsjednik suda Alija Beganović je okrivljenom Š.P. (24)  iz Beograda  izrekao novčanu kaznu u iznosu od 150 eura.
 
 
Zbog prekršaja iz čl.52.st.1.tač.6. Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga odnosno posjedovanja droge marihuane u kolicini od 3,8  grama  predsjednik suda Alija Beganović je okrivljenom B.R. (32)  iz Beograda  izrekao novcanu kaznu u iznosu od 300 eura.
 
 
Zbog prekršaja iz člana 318.st.5 u vezi s.1 tač.6 Zakona i bezbjednosti saobraćaja na putevima, odnosno upravljanje  vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,62 g/kg sudija Ahmet Međedović je okrivljenom R.F. (35) iz Mojkovca, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 dana . 
 
 
Zbog prekršaja iz člana 318.st.5 u vezi s.1 tač.6 Zakona i bezbjednosti saobraćaja na putevima, odnosno upravljanje  vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,35 g/kg sudija Ahmet Medjedovic je okrivljenom R.F. iz Mojkovca, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana . 
 
 
Zbog prekršaja iz člana 318.st.5 u vezi s.1 tač.6 Zakona i bezbjednosti saobraćaja na putevima, odnosno upravljanje  vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,05 g/kg sudija Ahmet Međedović je okrivljenom B.M. (48) iz Mojkovca, izrekao kaznu zatvora u trajanju od 10 dana.