Biografija • Alija Beganović

   

  sudija
  Predsjednik

   
  Rođen 26.03.1976 godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu završio u JU OŠ Milomir Đalović u PO Negobratina i Sušici. Srednju školu završio u JU Gimnazija 30 Septembar Rožaje. Pravni fakultet završio 2002 godine u Podgorici.
   
  Kretanje u službi:
   
  * 10.03.2003 - 20.04.2006 - Više državno tužilaštvo Bijelo Polje
  * Pravosudni ispit položio 2005 godine u Beogradu
  * 20.04.2006 - 09.02.2010 - Sudija Područnog organa za prekršaje Bijelo Polje
  * 09.02.2010 - 09.02.2012 - Sudija Osnovnog suda u Rožajama
  * 09.02.2012 - 31.07.2015 - Predsjednik Područnog organa za prekršaje Bijelo Polje
  * 31.07.2015 - Predsjednik Suda za prekršaje u Bijelom Polju
   
  Preko međunarodnog udruženja studenata prava ELSA dva puta 1999 i 2000 godine boravio u periodu od po 3 mjeseca preko međunarodne razmjene studenata u Njemačkoj
   
  Medijator je u krivičnim i građanskim stvarima pri Centru za posredovanje Crne Gore
   
  Predavač je pri Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore
   
  Dvije godine dok Sudovi za prekršaje nijesu postali dio redovnog sudstva bio član disciplinske komisije Uprave za kadrove Crne Gore
   
  Postdiplomac je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu - krivični smjer
   
  Služi se njemačkim i ruskim jezikom.
   
  Oženjen, otac dvoje djece.