Istorijat

29. 11. 2017.

Područni organ za prekršaje u Podgorici je osnovan Zakonom o prekršajima (“Sl list RCG” br. 25/94) i pravni je nasljednik Opštinskog suda za prekršaje u Podgorici, koji je osnovan 1984. godine, a ovaj je pravni nasljednik Opštinskog sudije za prekršaje u Podgorici.  Područni organ za prekršaje u Podgorici bio je nadležan za odlučivanje po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, te da vrši druge poslove određene Pravilnikom o unutrašnjim poslovima  Sudova za prekršaje (“Sl. list RCG”,br 29/86). 
 
Zakonom o sudovima (“Sl. list CG” br. 11/2015) koji je stupio na snagu dana 20.03.2015. godine uređeno je osnivanje, organizacija i nadležnost sudova, kao i druga pitanja od značaja za uredno i blagovremeno funkcionisanje sudova. U tom smislu uređeno je i osnivanje Sudova za prekršaje umjesto dotadašnjih područnih organa za prekršaje, s tim što je odredbom člana 9 stav 1 tačka 3 ovog zakona, propisano da se osniva Sud za prekršaje u Podgorici, za teritoriju Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje i opština: Danilovgrad, Nikšić, Plužine i Šavnik, sa odjeljenjima u: Prijestonici Cetinje- za teritoriju Prijestonice Cetinje, Danilovgradu- za teritoriju opštine Danilovgrad, Nikšiću- za teritoriju opštine Nikšić, Plužine i Šavnik.
 
Shodno tome, umjesto dosadašnjih područnih organa za prekršaje u Pogorici, Cetinju, Danilovgradu i Nikšiću, osnovan je Sud za prekršaje u Podgorici sa odjeljenjima u Prijestonici Cetinje, Danilovgradu i Nikšiću, i isti je dana 27.10.2015.godine, upisan u registar poreskih obveznika kod nadležnog organa pod nazivom Sud za prekršaje u Podgorici, sa novim matičnim brojem 11004385. Sud za prekršaje u Podgorici sa odjeljenjima koja su formirana u okviru istog nadležan je da odlučuje po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka i po zahtjevu za sudsko odlučivanje.
 
 
            Sud za prekršaje u Podgorici, pravni je naslednik arhivske građe područnih organa za prekršaje u Pogorici, Cetinju, Danilovgradu i Nikšiću, koja je obezbijeđena i čuva se u sjedištu suda u Podgorici i u odjeljenjima u Cetinju, Nikšiću i Danilovgradu.         
 
 
Sud za prekršaje u Podgorici je osnovan Zakonom o sudovima (“Sl. list CG” br. 11/2015).