Sudije odjeljenja Danilovgrad • Milisav Nikolić

   Sudija

  sudija -Datum rođenja:25.02.1965.godine
  -Pravni fakultet završio 1988.godine u Podgorici
  -Pravosudni ispit položio 1992.godine

  Kretanje u službi:

  -Sudijski pripravnik u Osnovnom državnomtužilaštvu u Podgorici,
   od 1990-1992.godine.
  -Dalji radni angažman je bio :1992-1995.godine Ministarstvo zdravlja Crne Gore
                                            1995-2000.godine Opština Danilovgrad.
  -Izabran za sudiju Područnog organa za prekršaje Danilovgrad,
  24.05.2000.godine.
  - Izabran za sudiju Suda za prekršaje Podgorica-Odjeljenje u Danilovgradu, 06.10.2015.godine.