Sudije odjeljenja Prijestonice Cetinje • Slavica Jovović

   Sutkinja

  sudija - Datum rođena: 05.07.1970 godine u Nikšiću. 
  - Pravni fakultet završila u Podgoirci, 07.09.1993 godine. 
  - Pravosudni ispit požila u Bogradu u novembru 1996 godine.
   
  Kretanje u službi:

  - Sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Podgorici 1994-1998 godine
  - Radila u Držanom arhivu Crne Gore od marta 1998 godine do februara 2004 godine 
  na poslovima načelnika Službe za opšte poslove.
  - Izbrana za sudiju Područnog organa za prekršaje Ceinje, 24.02.2004 godine.
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici – odjeljenje u Prijestonici Cetinje,  06.10.2015. godine.