Sudije ovog suda
 • Branka Radonjić

   Sutkinja

  sudija - Datum rođena: 28.03.1959. godine u Andrijevici.
  - Pravni fakultet završila dana 28.10.1981. godine u Podgorici.
  - Pravosudni ispid položila dana 08.12.1988. godine u Podgorici.
   
  Kretanje u službi:

  - Pripravnik kod Društvenog prvobranioca samoupravljanja za opštine Podgorica i Danilovgrad, od 15.05.1985 do  15.05.1987.godine.
  - Stručni saradnik kod Društvenog prvobranioca samoupravljanja za opštine Podgorica i Danilovgrad.
  - Dana 01.07.1991. godine  zasnovala radni odnos u ondašnjem Opštinskom sudu za prekršaje u Titogradu.
  - Izabrana za sudiju Područnog organa za prekršaje u Podgorici, dana 09.05.1996. godine.
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Maja Živaljević

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja 01.05.1966. godine.
  - Pravni fakultet završila u Podgorici 1988. godine.
  - Pravosduni ispit položila dana 03.10.1991. godine.
   
  Kretanje u službi:
   
  - Sudijski pripravnik Osnovnog Suda u Kotoru. od avgusta 1989. godine do avgusta 1991. godine
  - Stručni saradnik u Osnovnom Sudu u Podgorci, od februara 1992 godine do 09.maja.1996. godine
  - Izabrana za sudiju Područnog organa za prekršaje Podgorica. 09.05.1996. godine
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Milanka Kaluđerović

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja: 10.10.1955.godine,
  - Pravni fakultet završila u Titogradu, 15.02.1978.godine.
  - Pravosduni ispit položila  29.12.1980.godine.
   
  Kretanje u službi:

  - Sudijski pripravnik u Opštinskom sudu za prekršaje u Titogradu,  od 01. juna 1978.godine do 31.12.1980.godine. 
  - Bila zaposlena u Centru za društveno ekonomsko obrazovanje - OOUR Ekonomska škola "Mirko Vešović" u Titogradu u trajanju od 10 mjeseci.
  - Izabrana za sudiju Opštinskog suda za prekršaje u Titogradu dana 15.02.1982.godine.
  - Imenovana sam za sudiju Područnog organa za prekršaje u Podgorici, 03.11.1994.godine
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine
 • Maja Rakočević

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja: 25.05.1965. godine.
  - Pravni fakultet završila 1991. godine u Podgorici.
  - Pravosudni ispit položila 2000. godine u Podgorici.
   
  Kretanje u službi:

  - Sudijski pripravnik u Opštinskom sudu za prekršaje 1991. godine do 1992. godine i u Područnom organu za prekršaje od 1997. godine do 2000. godine.
  - Stručni saradnik u Područnom organu za prekršaje u Podgorici.
  - Izabrana za sudiju Područnog organa za prekršaje u Podgorici, 2004. godine.
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Rajko Radulović

   Sudija

  sudija - Datum rođenja: 1958.godine u Titogradu
  - Pravni fakultet završio 1984.godine u Titogradu
  - Pravosudni ispit položio 1987.godine u Podgorici.
   
  Kretanje u službi:

  - Pripravničk u Opštinskom javnom tužilaštvu u Titogradu od 1985.godine do 1987.godine
  - Saradnik u Opštinskom sudu za prekršaje u Titogradu, a potom advokat. 
  - Izabran za sudiju Područnog organa za prekršaje u Podgorici 1999.godine.
  - Izabran za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Stanojka Ostojić

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja:  09.04.1954 godine u Pljevljima.
  - Pravni fakultet završila 06.07.1980 godine u Sarajevu.
  - Pravosudni ispit položila 19.06.1986 godine.


  Kretanje u službi:
   
  - Sudijski pripravnik u Okruznom privrednom sudu u Titogradu,  od 04.01.1984 godine do 05.02.1986 godine.
  - Profesor privrednog prava u Školskom centru „Sergej Stanić“ od 10.02.1987 godine do 01.07.1987 godine.
  - Strucni saradnik u SIZ za nacionalne parkove Skadarsko jezero od  27.07.1987 godine do 22.06.1988 godine .
  - Strucni saradnik kod zamjenika tužioca u Opštinsko javno tužilastvo u Podgorici, u periodu od 07.07.1989 godine do 23.06.1995 godine.
  - Izabrana za sudiju za prekrsaje Podrucnog organa za prekrsaje Podgorica, 23.06.1995.godine.
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Milorad Popović

   Sudija

  sudija - Datum rođenja:  01.08.1957.godine.
  - Pravni fakultet završio 1989. godine u Pogdorici.
  - Pravosudni ispit položio 1994. godine.
    
    Kretanje u službi:
  - Sudijski pripravnik u Privrednom sudu u Podgorici, u vremenu od 01.09.1992. godine do 08.03.1996. godine.
  - Izabran za sudiju za prekršaje u Područnom organu za prekršaje Cetinje, od 08.03.1996 do 25.05.2000. godine.
  - izabran za sudiju za prekršaje u Područnom organu za prekršaje u Podgorici, 25.05.2000.godine.
  - Izabran za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Srđan Zeković

   Sudija

  sudija - Datum rodjenja: 21.03.1969.godine u Pljevljima
  - Pravni fakultet završio u Podgorici, 21.11.1994.godine.
  - Pravosudni ispit položio 29.09.1997.godine u Beogradu.

  Kretanje u sluzbi:

   - Sudijski pripravnik  u Osnovnom sudu u Nikšiću,od 20.02.1995. do 02.02.1998. godine.
  -  Stručni saradnik u Područnom organu za prekršaje u Nikšiću ,od 02.02.1998. do 25.05.2000.godine.
   - Izabran za sudiju za prekršaje u Područnom organu za prekršaje u Nikšiću, 25.05.2000.godine
  - Izabran za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Sonja Pepeljak

   Sutkinja

  sudija -Datum rođenja:13.05.1969.godine u Podgorici,
  -Pravni fakultet završila u Podgorici, 1992.godine,
  -Pravosudni ispit položila 14.02.2000.godine.
   
  Kretanje i službi:

  -Pripravnik u MUP-u CG, od juna 1994. godine do juna 1995.godine, a pripravnički staž kao sudijski pripravnik nastavila u Područnom organu za prekršaje u Podgorici, početkom 1996.godine, i isti završila 1999.godine u istom organu.
  - Stručni saradnik  u Područnom organu za prekršaje u Podgorici, tokom juna mjeseca 2000.godine, i isti je trajao sve imenovanja za sudiju tog organa,
  - Izabrana za sudiju Područnog organa za prekršaje Podgorica, 06.07.2006.godine.
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Valentina Burzanović

   Sutkinja

  sudija - Datum rođena: 12.05.1967.godine.
  - Pravni fakultet završio u Podgorici, 1989.godine
  - Pravosudni ispit položila 27.03.1992.godine.
   
  Kretanje u sluzbi:

  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Podgorici od 04.06.1990. do 01.04.1993.godine.
  - Sudija Opštinski sud za prekršaje u Baru, od 02.04.1993. do 25.10.1994.godine.
  - Ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka u Ministarstvu trgovine od 25.10.1994. do 19.02.2003.godine.
  - Ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka u Ministarstvu ekonomije od 20.02.2003. do 21.11.2010.godine.
  - Ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka u Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine, od 22.11.2010.do 28.02.2012.god.
  - Izabrana za sudiju Područnog organa za prekršaje u Podgorici, 29.02.2012.godine.
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Nevenka Kovačević

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja:  02.10.1959.godine.
  - Pravni fakultet završila 1982.godine u Podgorici.
  - Pravosudni ispit položila 1987.godine.

  Kretanje u službi: 

  - Sudijski pripravnik u Opšinskom sudu za prekršaje u Baru, bila1987.godine i 1988.godine.  
  - Izabrana za sudiju za prekršaje Opštinskog suda za prekršaje u Baru. 1989.godine.
  - Izabrana za sudiju Područnog organa za prekršaje u Baru, 1994.godine.
  - Izabrana za sudiju Područnog organa za prekršaje u Podgorici, 1999.godine.
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Zora Marković

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja: 02.11.1958. godine.
  - Pravni fakultet zvršila 1983. godine u Podgorici.
  - Pravosudni ispit položila 1990. godine u Podgorici.
   
  Kretanje u službi:

  -  Sudijski pripravnik u Opštinskom Sudu za prekršaje u Podgorici, 1988 i 1989. godine-  
  -  Stručni saradnik u Područnom organu za prekršaje u Podgorici, od 1990. godine do 1999..
  -  Izabrana za sudiju Područnog organa za prekršaje u Podgorici, 1990. godine.
  -  Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Milena Vračar

   Sutkinja

  sudija - Datum rođena 15.01.1964. godine u Priboju.
  - Pravni fakultet završila 28.11.1995. godine u Podgorici.
  - Pravosudni ispit položila 20.10.1998. godine.
   
  Kretanje u službi:

  - Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Nikšiću, od 01.04.1996. godine do 01.04.1999. godine.
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Nikšiću, od 08.04.1999. godine do 20.12.1999. godine.
  - Izabrana za sudiju Područnog organa za prekršaje u Nikšiću, 20.12.1999. godine.
  - U periodu id 18.11.2013. godine do 03.09.2015. godine, privremeno obavljala sudijsku funkciju u Područnom organu za prekršaje u Baru, po Rješenju predsjednika Vijeća za prekršaj
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine
 • Čedo Raičević

   Sudija

  sudija - Datum rođenja:14.08.1964. godine u Podgorici.
    - Pravni fakultet završio 1988. godine u Podgorici.
    - Pravosudni ispit položio 09.11.1995. godine u Podgorici.

       Kretanje u službi:

  - Sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Titogradu, od 02.04.1990 godine do 02.04.1992 godine.
  -  Zaposlen u Direkciji javnih prihoda RCG na poslovima pokretanja prekršajnih prijava protiv poreskih obveznika, u periodu od 11.07.1995 godine do 12.05.1996 godine.
  - Obavljao poslove stručnog saradnika i skretara u Područnom organu za prekršaje u Podgorici, u periodu  od 09.06.1996 godine do 25.05.2000. godine.
  - Izabran za sudiju Područnog organa za prekršaje u Danilovgradu,25.05.2000. godine,
  - Izabran za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015. godine.
 • Zoran Babić

   Sudija

  sudija - Datum rođenja:23.09.1963.godine.
  - Pravni fakultet završio 25.12.1989.godine u Titogradu.
  - Pravosudni ispit položio 13.10.1994.godine u Podgorici.
   
  Kretanje u službi:

  - Pripravnik u Sudu za prekršaje u Nikšiću, od 10.06.1992.godine do 05.02.1995.godine.
  - Ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka u MUP-u CB Nikšić.
  - Izabran za sudiju Područnog organa za prekršaje u Nikšiću, 02.07.1998.godine 
  - Izabran za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 06.10.2015
 • Mladen Paunović

   Sudija

  sudija - Datum rođenja: 22.05.1982 godine u Beranama.
  - Pravni fakultet zavrsio 2006 godine u Podgorici.
  - Pravosudni ispit položio 12.05.2011 godine u Podgorici.
   
   
  Kretanje u službi:
   
  -Sudijski pripravnika u Područnom organu za prekršaje u Podgorici, od 20.02.2007 godine do 20.02.2011.godine. 
  - Izabran za sudiju Područnog organa za prekršaje u Podgorici,  29.02.2012 godine. 
  - Izabran za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici izabran 29.12.2015 godine.
 • Ana Radulović

   Sutkinja

  sudija - Datum rođenja:23.03.1980. godine u Podgorici.
  - Pravni fakultet završila 2003. godine u Podgorici.
  - Pravosudni ispit položila 2013. godine.
   
  Kretanje u službi:

  - Pripravnik u Područnom organu za prekršaje u Podgorici.
  - Bila zaposlena u Srednjoj ekonomskoj školi "Mirko Vešović" i "Parking servis Podgorica" DOO Podgorica
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 29.12.2015. godine. 
 • Krunoslav Obradović

   Sudija

  sudija - Datum rođenja: 10.07.1977.godine,
  - Pravni fakultet završo u Kragujevcu 2007.godine. 
  - Pravosudni ispit položio 2013.godine u Podgorici. 

  Kretanja u službi:

  - Sudijski pripravnik u Područnom organu za prekršaje Podgorica od 2008 - 2011.godine. 
  - Upravitelj pisarnice u Područnom organu za prekršaje Podgorica od 2011- 2014.godine. 
  - Izabran za sudiju u Područnog organa za prekršaje u Podgorici, 19.06.2014.godine.. 
  - Izabrana za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici, 29.12.2015.godine
 • Mirjana Đurović

   Sutkinja

  sudija
  Rodjena 07.04.1958 godine u B.Karadjordjevu Opstina Zitiste-Vojvodina.
   
  Pravni fakultet zavrsila u Titogradu 18.03.1981 godine.
   
  Pripravnicki staz obavila u Opstinskom sudu Titograd od 10.01.1985 godine do 10.01.1987 godine.
   
  Pravosudni ispit polozila 30.05.1986 godine u Novom Sadu.
   
  Posao strucnog saradnika obavljala u Opstinskom sudu za prekrsaje Podgorica od 01.07 1988 godine do 01.04.1993 godine kada je izabrana za sudiju Opstinskog suda za prekrsaje u Podgorici.
   
  Za sudiju Podrucnog organa za prekrsaje u Podgorici izabrana je 03.11.1994 godine i na toj funkciji nakon vise reizbora ostala do dana 02.10.2015 godine kada je izabrana za sudiju Suda za prekrsaje u Podgorici.
 • Radenko Bošković

   Sudija

  sudija - Datum rođenja: 17.08.1968. godine u Nikšiću.
  - Pravni fakultet završio u Podgorici, 19.10.1993. godine.
  - Pravosudni ispit položio u Beogradu,  27.03.1996. godine.
   
   
  Kretanje u službi:

  - Pripravnik u Privrednom sudu u Podgorici, u periodu od 01.02.1994 godine do 02.03.1997. godine. 
  - Stečajni upravnik u preduzeću Jugomont iz Podgorice, u periodu od marta 1997 godine do 14.10.1998 godine.
  - Ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u periodu od 14.10.1998 godine do 01.06.2000. godine.
  - U periodu od 01.06.2000. godine do 18.03.2002. godine obavljao sudijsku funkciju u Područnom organu za prekršaje u Cetinju.
  - U periodu od 18.03.2002. godine do 10.08.2015. godine bio predsjednik Područnog organa za prekršaje u Cetinju.
  - Izabran za sudiju Suda za prekršaje u Podgorici – odjeljenje u Prijestonici Cetinje, 06.10.2015. godine.