Predsjednica suda                                           
 
                                         Nada Bjeković

                                                     -Biografija-

 

Rođena 19.02.1963.godine u Titogradu. 

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta "Veljko Vlahović" u Titogradu
23.01.1986.godine. 

U Višem sudu u Titogradu obavila je pripravnički staž u vremenu od
01.02.1989 do 31.03.1993.godine. 
 
Pravosudni ispit položila je 27.03.1992.godine u Titogradu.
 
Za sudiju Opštinskog suda za prekršaja u Podgorici izabrana je odlukom
Skupštine Crne Gore 31.03.1993.godine. 

Imenovana je za sudiju Područnog organa za prekršaje u Podgorici
03.11.1994.godine, koju funkciju je vršila sve do 31.07.2015.godine, kada je
Sudski savjet Crne Gore izabrao za Predsjednicu suda za prekršaje u Podgorici.

Udata,majka jednog djeteta.