Ovlašćena lica

29. 11. 2017.


 
                                     
                                        OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA
 
 
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:
 
      - Danko Damjanović, sekretar (tel: 020/225-754, faks br.020/225-754; e-mail: danko.damjanovic@sudstvo.me) i njegova zamjenica
 
      - Anela Kačar, savjetnica, (tel: 020/225-754, faks br.020/225-754; e-mail: kacarsara13@gmail.com