Početak gradnje stambenog objekta za sudije i zaposlene u sudstvu

21. 09. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, prisustvovaće 21. septembra 2018. godine, u 14:00 časova polaganju kamena temeljca za izgradnju stambenih objekata za sudije i zaposlene u sudstvu. 

Svečanom polaganju kamena temeljca prisustvovaće i potpredsjednik Vlade i ministar pravde, gdin Zoran Pažin, članovi Sudskog savjeta Crne Gore, gradonačelnik Podgorice, gdin Ivan Vuković, kao i predstavnici Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju i kompanije koja će izvoditi radove.

Projekat izgradnje stambenih objekata je rezultat saradnje Vrhovnog suda Crne Gore, Sudskog savjeta Crne Gore i Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju, čiji je cilj rješavanje stambenih potreba sudija i zaposlenih u sudstvu. Investicija izgradnje stambenih objekata je vrijedna oko 7 miliona eura. 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

19. 09. 2018.

Predsjednik Sudskog Savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčevićna poziv Udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu Republike Srbije, Pravosudne akademije i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, učestvovaće na godišnjem Naučnom savjetovanju na temu „Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite (evropski standardi i stanje u Srbiji – krivičnopravni aspekt)“, koje se održava na Zlatiboru, od 20 - 22. septembra 2018. godine.
 
Predsjednik Vukčević će imati izlaganje i prezentirati rad „Izbor sudija u Crnoj Gori (normativni izazovi i problemi primjene)“.

Saopštenje za javnost

18. 09. 2018.

Novoizabrana  sutkinja Osnovnog suda u Herceg Novom, Tanja Vidić potpisala je danas tekst svečane zakletve pred Sudskim savjetom Crne Gore. Imenovana sutkinja je prvi put izabrana na sudijsku funkciju nakon uspješno obavljene inicijalne obuke u Centru za edukaciju u sudstvu i Državnom tužilaštvu.
 
Čestitajući sudiji Vidić, predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević poželio joj je uspješno i efikasno obavljanje ove odgovorne funkcije shodno Ustavu i zakonu.
 

EVROPSKA MREŽA SUDSKIH SAVJETA (ENCJ) GLASALA O SUSPENZIJI ČLANSTVA NACIONALNOG SUDSKOG SAVJETA POLJSKE

18. 09. 2018.

Generalna skupština ENCJ-a  vanredno se sastala u Bukureštu, 17. septembra 2018. godine, kako bi se diskutovalo o položaju Poljskog nacionalnog sudskog savjeta (KRS), u Evropskoj mreži savjeta u pravosuđu.

Uslov članstva u ENCJ-u, je da su institucije nezavisne od izvršne i zakonodavne vlasti i da obezbijede konačnu odgovornost za podršku pravosuđu u nezavisnom sprovođenju pravde.

ENCJ je postao zabrinut  što  zbog nedavnih reformi u Poljskoj, Sudski savjet nije više  ispunjavao ovaj uslov. Kao rezultat toga, bila je posjeta Poljskoj u junu 2018. godine, kako bi se razmotrilo ovo pitanje. Međutim, zabrinutost je ostala i prema tome Odbor ENCJ-a je predložio suspenziju članstva. Predstavnici Pojskog nacionalnog savjeta za pravosuđe prisustvovali su sastanku i iznijeli svoj stav. Generalna skupština razmotrila je predlog i odlučila da suspenduje članstvo KRS-a u ENCJ.

Zbog toga, Sudskom savjetu Poljske za sada je ukinuto prava glasa i isključen je iz učešća u aktivnostima ENCJ. Međutim, ENCJ ostaje posvećen održavanju kontakta sa KRS-om, i  nastaviće da prati situaciju,  i raduje se vremenu kada će Poljski sudski savjet ispuniti potrebne uslove, što može rezultirati aktivnim članstvom u ENCJ.

U međuvremenu, ENCJ je spremna da ponudi svoju pomoć i smjernice ovom Savjetu u utvrđivanju usklađenosti sa Evropskim standardima za sudske savjete.

ENCJ ističe da je KRS bio jedan od osnivača mreže i njihovi predstavnici u ENCJ-u su bili veoma poštovani i značajno doprinijeli  radu mreže, kako u Odboru, tako i u raznim projektima  tokom mnogo godina unazad.

Ekstremne okolnosti ovog konkretnog slučaja dovele su do donošenja ovakve odluke. Ove okolnosti su navedene u dokumentu Izvršnog odbora koji je objavljen 16. avgusta 2018. godine.
Cilj ENCJ-a je unapređenje saradnje i dobrog međusobnog razumijevanja među Sudskim savjetima i članovima pravosuđa država članica Evropske unije. Ovaj cilj donosi sa sobom zajedničku odgovornost da podržimo temelj našeg zajedničkog evropskog pravnog poretka, posebno vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa unutar tog reda. Zemlje članice imaju slobodu da organizuju svoje pravosudne sisteme na način koji oni smatraju odgovarajućim, ali postoje neki minimalni standardi koji moraju biti poštovani.

Pozdravne riječi

17. 09. 2018.

Pozdravne riječi na svečanosti povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu Crne Gore i Pravosudne škole Republike Italije

Podgorica, 17. septembar 2018.godine

 
Čini mi veliku čast da Vam se obratim i pozdravim Vas u ime Sudskog savjeta Crne Gore.

Dozvolite da se na početku zahvalim nosiocima i partnerima na Projektu EUROL 2, koji nam i na ovaj način pruža podršku unapređenju vladavine prava i ukupne pravosudne reforme.

Želim da istaknem da su predstavnici pravosudnih institucija, uključujući i Centar za obuku sudija i tužilaca, imali priliku da se upoznaju sa italijanskim pravosudnim uređenjem, ustrojstvom sudskih i tužilačkih instanci i organizacijom i načinom rada Vrhovnog pravosudnog savjeta Republike Italije, pravosudnih institucija ove zemlje, kao i Italijanske pravosudne škole u Firenci. Takođe, prošle godine imali smo priliku da u Bolonji posjetimo vaš Istraživački institut pravosudnih sistema.

Tokom tih posjeta usvojena su nova saznanja o načinu izbora sudija, njihovoj  edukaciji, postupku ocjenjivanja i odgovornosti, organizaciji rada Kasacionog suda, i uopšte o istorijskom razvoju i pravnoj tradiciji  vaše zemlje. To je značajno jer Crna Gora nastoji da najbolje modele funkcionisanja i reforme pravosuđa traži u pravosudnim sistemima kakav je i italijanski.
 
Vjerujem da će i  današnje potpisivanje Memoranduma biti nastavak realizacije jedne od komponenti projekta, u skladu sa principima nezavisnosti sudstva, slobode istraživanja i podučavanja i dobrog sprovođenja pravde, kao i obezbjeđivanja prava na stručno usavršavanje i edukaciju članova pravosudnih institucija.
 
Memorandum će omogućiti unapređenje vještina, praktičnih i teorijskih znanja polaznika svih programa obuka našeg Centra, kao i primjene odluka i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Ovaj dokument biće dobra osnova, posebno za sudije ili tužioce, ali i same predavače, da im stečeno znanje postane alat koji će koristiti u svakodnevnom  radu.

Takođe, vjerujem da će i kroz saradnju koja je uspostavljena putem Evropske mreže za pravosudnu obuku (EJTN), naš Centar za edukaciju unaprijediti sistem edukacije u crnogorskom pravosuđu, što je i jedan od ključnih ciljeva pravosudne reforme. Da će biti pouzdan partner vaše pravosudne škole čije je  bogato iskustvo oblikovalo osnove italijanskog pravosudnog sistema.

Dozvolite mi da svoje obraćanje završim riječima profesora Paola Grosija – „ pravno iskustvo predstavlja način na koji možemo da živimo pravo kroz istoriju,  da ga percipiramo, primjenjujemo, povezujemo sa određenom vizijom društvenog svijeta i kulturoloških okolnosti; ono predstavlja skup specifičnih izbora i rješenja za velike probleme koji nastaju prilikom primjene prava u zavisnosti od istorijskog konteksta“...
 
dr MLADEN VUKČEVIĆ,
predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore