SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

31. 10. 2018.

Danas se na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održava svečana sjednica Skupštine Udruženja pravnika Crne Gore povodom donošenja odluke i uručivanja  nagrade „akademik Mijat Šuković“. 

Svečanu sjednicu će otvoriti i voditi prof.dr Mladen Vukčević, predsjednik Skupštine UPCG i predsjednik Sudskog savjeta. Udruženje pravnika je ustanovilo nagradu sa imenom akademika  Šukovića, koja se dodjeljuje  jednom u pet godina za poseban doprinos očuvanju crnogorske pravne baštine, razvoju pravne nauke, pravne svijesti, pravne etike i pravne kulture.

Nagrada se danas uručuje profesoru Zoranu Rašoviću.

Djelo Mijata Šukovića utkano u našu pravničku misao i urezano u naše sjećanje. U četvrouglu – pedagoški rad, naučno stvaranje, rad u pravosuđu i rad u izvršnoj vlasti, ostvario je je najkomletniju pravničku karijeru u našem prostoru. Kao pedagog je bio redovni profesor Univerziteta, u naučnom redu akademik, u pravosuđu državni tužilac i predsjednik Ustavnog suda , i u izvršnoj vlasti- potpredsjednik Savezne vlade.

Veličina njegovog djela imala je ekvivalent u njegovoj ličnosti. Bio je čovjek gvozdene discipline i odmjerene riječi. Čovjek koji nije požurivao kada nije trebalo. Podsticao je na stalno učenje, i pokazivao vlastitim primjerom na pragu devete decenije.

Pozdravna riječ prof. dr Mladena Vukčevića, predsjednika Sudskog savjeta Crne Gore

Dani sudstva, Budva 30.10.2018. godine

         Uvažene sudije,         
 
pozdravljajući Vas prošle godine bio sam uvjeren da će to danas, u mojoj ulozi, učiniti novi predsjednik Sudskog savjeta.  Međutim, usljed nespremnosti drugih da se postigne potrebna većina, a ne zahvaljujući mojoj zasluzi, u prilici sam  da Vam još jednom čestitam Dane sudstva. 
 
Umjesto opštih ocjena o nezavisnosti i samostalnosti sudstva, a poštujući  okvir pozdravne riječi izdvojio bih, u protekloj godini, tri polja interesovanja Sudskog savjeta, odnosno tri područja našeg uspješnog rada. 
 
Prvo, primijenili smo novi sistem izbora i napredovanja sudija, drugo, sproveden je postupak redovnog ocjenjivanja sudija, i treće, planiranim tempom teče realizacija rješavanja stambenih potreba za sudije i zaposlene u sudstvu. 
 
Zajedničko za prva dva zadatka (izbor i ocjenjivanje sudija) jeste da je to bio složen proces, da je u hodu savlađivan problem nedorečenosti zakonskih rješenja i da su to uspješno ostvarili - oni koji su ocjenjivali i oni koji su ocjenjivani. Takođe, i rezultat koji je ostvaren na planu rješavanja stambenih pitanja treba personalizovati i on pripada, u najvećoj mjeri, predsjednici Vrhovnog suda. 
 
 
Ova tri rezultata vidim kao potporu onome što iz godine u godinu konstatujemo, a to je: imamo sudski sistem koji u praksi ostvaruje ustavnu zapovijest da je sud nezavisan i samostalan, a na nama je da jačamo garancije tih principa.  Na nama je i da uložimo napor da to bude oličeno u percepciji građana, da stepen njihovog povjerenja u sudstvo bude na koti koja će garantovati najviši nivo zaštite ljudskih prava. 
 
U to ime Vas pozdravljam i želim uspješan rad u ova dva, ili tačnije u svih 365 sudskih dana, uz želju za dobro zdravlje Vas i  Vaših porodica, onih koji Vam daju podršku za vrijeme koje im uskraćujete, vršeći predano i časno svoju sudijsku dužnost. 
 
Hvala Vam.

Govor prof.dr Mladena Vukčevića na otvaranju izložbe povodom obilježavanja 11 godina od donošenja Ustava Crne Gore

Skupština Crne Gore - Podgorica, 22.10.2018.godine

Uvažena gospodo,

decenijama objašnjavam ili tumačim Ustav, a danas, prvi put,  govorim ovakvom prigodom - o izložbi ustavnih tekstova, o graničnicima našeg ustavnog hoda. Zato ovdje, u rodnom mjestu Ustava, u narodnom predstavništvu,  čije je prvo ovlašćenje donošenja Ustava, mogu zahvaliti čelnicima Skupštine i njihovim saradnicima što su upriličili ovaj čin.

U  modernom dobu nema sažetije slike razvoja jedne države od one koju daje istorija njenih najviših pravnih akata. Iz tog razloga današnja postavka nije samo prateći sadržaj obilježavanja godišnjice jednog, važećeg Ustava, već i podsjećanje na ustavnost kao ideju,  kao temelj dostojanstva države i svakog pojedinca.

Tekstovi koji su pred nama potvrđuju misiju svih ustava - da budu akti ograničenja vlasti, i ujedno, povelje ljudskih prava. Stoga su i naši ustavi, počev od prvog u osvitu XX-tog i posljednjeg u osvitu XXI-og vijeka,  odgovori na ove upite. Oni su  svjedočanstva naših ustavotvornih uzleta i zastoja, nekada osjenčenih preplitanjem prava, politike i ideologije, a vrijeme je  najbolji sudija  koliko su bili nominalni, a koliko realni, koliko su stabilizovali društvene odnose ili poticali političke krize. Ili, kako je rekao jedan pravni mislilac „Pravda sudi ljudima za života, a vrijeme sudi pravdi ljudi“.

Sve ovo zajedno pokazuje da u pravu sa Ustavom sve počinje i sa njim se sve završava, to je pouka onima koji donose odluke u ovom domu, ali i svima koji ih sprovode u djelo.

Na kraju,  umjesto  uobičajenih riječi da izložbu proglašavam otvorenom, šaljem poruku da rasprave o Ustavu budu otvoren proces,  jer, samo tako možemo nastaviti djelotvornu  ustavnu nit o kojoj svjedoči ova postavka.
 

INTERNI OGLAS

19. 10. 2018.

Na osnovu člana 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15 i 28/15) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/16), Sudski savjet objavljuje
 
INTERNI OGLAS
 
·     za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena, i
·     za popunjavanje dva slobodna sudijska mjesta u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena.
 
Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj: 01-6403/18-40
Podgorica, 18.10.2018. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

JAVNI OGLAS

19. 10. 2018.

Na osnovu člana 37, 39 i 40 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15 i 28/15) i člana 71 i 72 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
·     za izbor predsjednika Apelacionog suda Crne Gore, i
·     za izbor predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju.
 
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene čl. 37 i 39 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja dokumenta propisana članom 72 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i dnevnom listu „Pobjeda“.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, Ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj:01-6403/18-39
Podgorica, 18.10.2018. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.