SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

19. 04. 2019.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
V  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 19.04.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
 
1.    Usvajanje zapisnika sa IV sjednice, održane 11.03.2019. godine,
2.    Intervju sa kandidatima za izbor jednog (1) sudije Vrhovnog suda Crne Gore,
3.    Intervju sa kandidatima za izbor predsjednika Apelacionog suda Crne Gore i viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju,
4.    Donošenje odluke po internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje dvoje (2) sudija u Upravni sud Crne Gore,
5.    Intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas br. 01-739/19-4 od 18.02.2019. godine, za izbor pet (5) sudija u sudovima za prekršaje,
6.   Konstatovanje prestanka sudijske funkcije Žarku Pavličiću, sudiji Višeg suda za prekršaje Crne Gore,
7.   Raspisivanje oglasa,
8.   Davanje saglasnosti na Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i osnovnih sudova u Plavu i Beranama,
9.   Izvještaj o izvršenom popisu pokretne i nepokretne državne imovine potrošačke jedinice SUDSTVO, na dan 31.12.2018. godine,
10.  Pritužbe,
11.  Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

09. 04. 2019.

Danas će u Podgorici biti predstavljen Izvještaj o procjeni infrastrukture pravosudnih organa Crne Gore, koji je sačinjen u okviru Projekta EUROL2, uz učešće  predstavnika Ministarstva pravde i pravosudnih institucija. Kroz ovaj projekat se pruža podrška sveobuhvatnoj pravosudnoj reformi i  jačanju kapaciteta  crnogorskog pravosuđa.

U uvodnom dijelu prisutnima će se, između ostalih obratiti i dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta.

Očekuje se da će se implementacijom ovog dijela projekta ispuniti zacrtani opšti i posebni ciljevi koji se odnose na poboljšanje radnih i prostornih uslova, uvođenja moderne tehnologije i bezbjednosnih standarda, energetskih sanacija, kao i usklađivanje  tehnoloških uslova pravosudnih organa  shodno standardima Evropske unije, zakonskim rješenjima i dobrom praksom.
 
 

Pozdravne riječi dr Mladena Vukčevića, predsjednika Sudskog savjeta na prezentaciji EUROL2 izvještaja o procjeni infrastrukture pravosudnih organa

09. 04. 2019.

Poštovani partneri, dragi gosti, 
              
zadovoljstvo mi je što danas imam priliku da Vas sve pozdravim u ime Sudskog savjeta Crne Gore.

Dozvolite da se na početku zahvalim nosiocima i partnerima na Projektu EUROL2, koji nam i ovaj put pružaju veliku podršku u sveobuhvatnoj pravosudnoj reformi i  jačanju kapaciteta  crnogorskog pravosuđa. Takođe, predstavnicima  UNICEF-a koji u okviru svoje misije unapređuju uslove za najmlađi uzrast i u ovoj oblasti. 

Raduje nas da je pred nama sadržajan Izvještaj o procjeni infrastrukture u pravosuđu koji su sačinili eksperti EUROLA uz učešće i angažovanje predstavnika naših pravosudnih institucija. Sa aspekta urbanističkih i arhitektonskih smjernica, Izvještaj predstavlja stručnu analizu postojećeg infrastrukturnog stanja pravosudnih institucija sa predlozima intervencija i preporuka za njihovo unapređenje. To je   prva stepenica u uspostavljanju osnove za poboljšanje radnih i prostornih uslova, uvođenja moderne tehnologije i bezbjednosnih standarda,  energetskih i drugih sanacija i sl.  Istovremeno, to je preduslov za uspješno funkcionisanje sudova u cjelini, i dalje, za potpunije ostvarivanje prava i sloboda građana. Ovo iz razloga što je rad sudija i sudske administracije najvažniji segment sudskog sistema, ali, njegov učinak mora biti praćen i optimizovan kvalitetnim uslovima rada i savremenim informacionim i drugim sistemima. 

Vjerujemo da će se implementacijom ovog projekta ispuniti zacrtani opšti i posebni ciljevi koji se odnose na usklađivanje programsko-prostornih i tehnoloških uslova pravosudnih organa naše države shodno standardima Evropske unije, zakonskim rješenjima i dobrom praksom.

Projekat koji zajedno sprovodimo pokazuje pozitivne efekte primjene njegovih glavnih odrednica, ali i otkriva probleme sa kojima smo nažalost već duže vrijeme suočeni u ovoj oblasti. Zato svi zajedno moramo nastaviti sa odgovornim i profesionalnim pristupom kako bi prevazišli postojeće izazove, a mjera njihovog savladavanja biće ujedno mjera daljeg usavršavanja sudskog sistema.
 
U to ime, još jednom Vas pozdravljam.
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02. 04. 2019.

Zamjenik predsjednika Sudskog savjeta Crne Gore i član Dobrica Šljivančanin, prisustvovaće sjutra u Tirani Regionalnoj završnoj konferenciji Zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Turska“.

Nakon tri godine implementacije ovog projekta, završna konferencija će pružiti priliku da se razmotre rezultati prve faze Horizontalnog instrumenta i obezbijedi regionalna platforma za razmjenu iskustava i diskusiju o dobrim praksama i naučenim lekcijama.

Pored predstavnika korisnika Horizontalnog instrumenta i institucija za koordinaciju,  na konferenciji će učestvovati i predstavnici Evropske unije i Savjeta Evrope, članovi međunarodne zajednice, organizacije civilnog društva i odabrani stručnjaci.

Radni dio konferencije će biti podijeljen u tri tematske radionice, u skladu sa temama Horizontalnog programa - Sprovođenje pravde; Borba protiv korupcije, privredni kriminal i organizovani kriminal; Promovisanje antidiskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 03. 2019.

Četvrta Regionalna konferencija u okviru norveškog projekta Podrška reformi pravosuđa zemljama Zapadnog Balkana, održaće se u Dubrovniku od 26-29. marta 2019. godine. Konferenciju organizuju Norveška sudska administracija (NCA) i UNDP.

Predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević i predsjednik Osnovnog suda u Nikšiću, Vukota Vujačić će prisustvovati ovom događaju.

Konferencija ima za cilj da podstakne diskusije u oblasti upravljanja radom sudova koje su istraživane na prethodnim regionalnim seminarima, posebno imajući u vidu inovativne pristupe i dobru praksu u organizaciji sudova i radne procese koje primjenjuju rukovodioci pojedinih sudova.

I ova konferencija će okupiti stručnjake iz regiona, norveške i druge međunarodne eksperte, povezujući različita sudska iskustva, vještine i znanje u cilju identifikacije problema na strateškom nivou o optimalnim pristupima i efikasnim praksama u pravosudnoj reformi.