Saopštenje za javnost

11. 07. 2017.

Danas je u Burgasu na XII Konferenciji Balkanske i Euro Mediteranske mreže sudskih savjeta (BEMNCJ), odlučeno da Sudski savjet Crne Gore u narednom dvogodišnjem periodu, ima člana u Upravnom odboru ove Mreže.
 
Odbor BEMNCJ-a čine predstavnici pet zemalja članica.
 
Takođe, tokom drugog dana plenarnog zasijedanja Crna Gora je izabrana da bude domaćin XIII Konferencije BEMNCJ-a, koja bi trebala da se održi u drugoj polovini juna 2018.godine
.
Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević se zahvalio domaćinu ove Konferencije, Vrhovnom savjetu Bugarske, predsjedniku i članicama BEMNCJ na ukazanom povjerenju što će Crna Gora i Sudski savjet biti u prilici da organizuju sljedeću godišnju konferenciju, istakavši značaj rada i aktivnosti Mreže u cilju jačanja vladavine prava, nezavisnosti i nepristrasnosti nosilaca pravosudnih funkcija.
 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 07. 2017.

U okviru realizacije Projekta „Unapređivanje kurikuluma, jačanje međunarodne saradnje i snaženje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa“ (CABUFAL),  Vesna Simović Zvicer, članica Sudskog savjeta Crne Gore, boraviće u Njemačkoj, od 12-16. jula 2017. godine. U okviru ovog prvog dijela projekta učesnici će posjetiti Europa-Institut Univerziteta u Sarbrikenu (Saarbrücken).

Cilj studijskog boravka u Sarrbrikenu je da se sa evropskim partnerima u ovom projektu –univerzitetskih profesora, dekana, sudija i eminentnih pravnika, razmijene iskustva i učine dostupnim crnogorskoj pravnoj struci.

Institut Europa je osnovan na Saarlandskom univerzitetu 1951. godine, mnogo prije potpisivanja Rimskih ugovora, i druga je najstarija institucija fokusirana na evropske integracije (nakon Koledža Evrope u Brižu, Belgija). Preko 5.000 studenata iz 40 različitih zemalja od tada je završilo Institut. Nastavljajući kontinuirano na sadržaju svog studijskog programa i vremenom prilagođavajući se događanjima na evropskom nivou, Europa-Institut se danas fokusira na evropsko pravo i međunarodno pravo sa mogućnošću specijalizacije u određenim studijskim jedinicama.

Europa-Institut sarađuje sa SEELS mrežom (Pravna škola Jugoistočne Evrope), udruženjem 13 pravnih škola na Balkanu, uključujući pravne fakultete Mostara, Sarajeva, Zenice, Beograda, Niša, Kragujevca, Zagreba, Rijeke, Osijeka, Splita, Skoplja, Tirane i Podgorice. Mrežu je 2011. osnovalo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i ima za cilj da podrži saradnju između fakulteta u regionu. Od 2012. godine, Europa-Institut je bio aktivan u oblasti evropske susjedske politike sa fokusom na region jugoistočne Evrope / region Zapadnog Balkana.

Promocija bibliografije časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“ 1993-2017

07. 07. 2017.

OBRAĆANJE
prof.dr MLADENA VUKČEVIĆA


Počast da budem predsjednik crnogorskog pravničkog udruženja ima više dimenzija. Jedna od njih je i da vam  se mogu obratiti ovakvim povodom, kada se javnosti predočava svjedočanstvo našeg pravnog stvaralaštva, opisanog na stranicama Pravnog zbornika od 1933.godine do dana današnjeg.

Vjerujući da su pozvaniji da više govore na ovu temu – onaj koji je bibliografiju pripremio (dr Nikola Dožić) i onaj koji je glavni urednik našeg glasila (dr Branislav Radulović) izgovoriću samo par rečenica.

Još od drevnih vremena i zbornika prava poslenici naše struke imaju dužnost i profesionalnu obavezu da prikupljaju i sistematizuju pravno stvaralaštvo, kako bi generacije koje dolaze imale osnov da nastave stvarati pravnu istoriju kao nauku, koja je važan element u obrazovanju budućih pravnika. Tako vidim i naš nastavak u publikovanju ove bibliografije.To je višestruko značajno - da se podsjetimo na pređeni stvaralački put i autore koji su ga trasirali. Zato su bibliografije kaleidoskopi naših pravničkih posmatranja i promišljanja. I važnije, ovakva izdanja zavređuju epitet dragocjene literature i pomagala, koja će svima omogućiti da na jednom mjestu pronađu uput za izvore i građu za svoja istraživanja, pedagoški rad ili probleme u sudskoj praksi.  Ovo je  posebno bitno jer smo u našoj pravničkoj produkciji oskudni u ovoj stvaralačkoj podvrsti. Naime, pravničkoj zajednici nedostaju bibliografije, rječnici, leksikoni, hrestomatije i zbirke (dokumenti, prikazi, osvrti) u kojima bi hronološki ili tematski bilo objedinjeno ono što je utkano u našu pravnu tradiciju i baštinu. Svjestan toga kolega Dožić je uložio svoju posvećenost i  sistematičnost u rad koji danas publikujemo. Da mi se ne naljute mlade kolege, to je sve rjeđe među njegovim ispisnicima, koji su ponekad uvjereni da je  klik na računaru zamjena za analitičko pravničko promišljanje. A upravo je obratno, pravnici služe za ono što se ne može riješiti klikom na računaru.

Potvrđuju to autori i radovi koji su u ovoj bibliografiji  navedeni i razvrstani i koji između korica ove knjige. Oni vode neprekinuti razgovor o stvaranju i ostvarivanju prava, o izazovnosti i složenosti izgradnje vladavine prava kao stožernog ustavnog načela, kao imenitelja protkanog u svim pravnim oblastima, granama i institutima čija je razrada bila ispisana u našem, s ponosom kažemo, najstarijem stručnom glasilu u Crnoj Gori.

Zato još jednom, hvala kolegi koji je pripremio ovo vrijedno štivo, na dobro i u korist svih koji čine crnogorsku, ali i širu pravničku zajednicu.
 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

07. 07. 2017.


Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević boraviće u Burgasu-Bugarska od 09. do 12. jula 2017. godine, na poziv  Balkanske i Evro Mediteranske mreže sudskih savjeta (BEMNCJ) i Vrhovnog sudskog savjeta Bugarske, gdje će učestvovati u radu XII Konferencije BEMNCJ-a.

Glavna tema XII Konferencije biće: " Uloga sudstva i sudskih savjeta u borbi protiv terorizma". Planirana je i rasprava  o drugim pitanjima, kao što su nepristrasnost pravosuđa; etički kodeks; budućnost sudstva i njegova nezavisnost.
 
Na marginama ovog događaja u Burgasu, dr Mladen Vukčević predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore iskoristiće priliku da sa svojim kolegama razmijeni mišljenje o unapređenju saradnje među članicama BEMNCJ-a sa aspekta jačanja nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa kao stožera zaštite vladavine prava u regionu, kao i o mogućnostima jačanja institucionalnih kapaciteta sudskih savjeta i podizanja stepena povjerenja javnosti u efikasnost rada sudova i sudija.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

06. 07. 2017.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević primio je danas Nj.E. ambasadorku Mariz Davije (Maryse Daviet), šeficu Misije OEBS-a ( Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju)  u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali i Robert Kucharski, menadžer Programa vladavina prava/ljudska prava u Misiji, kao i dr Vesna Simović Zvicer, član Sudskog savjeta.

Na početku sastanka predsjednik Savjeta je poželio ambasadorki Davije i njenom saradniku dobrodošlicu, uz zahvalnost na podršci koju misija OEBS-a pruža realizacijom brojnih  projekata u oblasti vladavine prava i reforme pravosuđa.

Tokom razgovora, predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević je upoznao  ambasadorku Davije sa aktivnostima Sudskog savjeta i njegovom ulogom u  pravosudnom sistemu. S tim u vezi naglasio je doprinos Savjeta u sprovođenju Strategije reforme sudstva 2013-2018. i pratećeg Akcionog plana. Sagovornici su razmijenili mišljenja o bilansu ostvarenih rezultata u postavljanju sudija na osnovu jedinstvenog, transparentnog sistema zasnovanog na zaslugama, a koji  obezbjeđuje da kandidati za sudije prođu obaveznu inicijalnu obuku u Centru za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija.

Zajednički je ocjenjeno da su ključni prioriteiti  kako Sudskog savjeta, tako i Misije OEBS-a u oblasti vladavine prava,  jačanje profesionalizma, efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa. Upravo u ovom dijelu, Misija pruža podršku u obukama za sudije, tužioce i ostale praktičare u krivičnim i građanskim postupcima, podržava proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima i promoviše medijaciju kao alternativni način rješavanja sporova.