INTERNI OGLAS

19. 10. 2018.

Na osnovu člana 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15 i 28/15) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/16), Sudski savjet objavljuje
 
INTERNI OGLAS
 
·     za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena, i
·     za popunjavanje dva slobodna sudijska mjesta u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena.
 
Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj: 01-6403/18-40
Podgorica, 18.10.2018. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

JAVNI OGLAS

19. 10. 2018.

Na osnovu člana 37, 39 i 40 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15 i 28/15) i člana 71 i 72 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
·     za izbor predsjednika Apelacionog suda Crne Gore, i
·     za izbor predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju.
 
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene čl. 37 i 39 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja dokumenta propisana članom 72 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i dnevnom listu „Pobjeda“.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, Ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj:01-6403/18-39
Podgorica, 18.10.2018. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Saopštenje sa III sjednice Sudskog savjeta

15. 10. 2018.

Na trećoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 15.10.2018. godine, Sudski savjet  je konstatovao prestanak funkcije Veselinu Došljaku sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju, na njegov zahtjev.
 
Savjet je za člana UO Projekta  „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku, odredio sudiji Anu Perović Vojinović, člana Savjeta iz reda sudija.
 
Donijeta je odluka o raspisivanju internog oglasa za dobrovoljno trajno raspoređivanje sudija na jedno slobodno sudijsko mjesto u Osnovnom sudu u Podgorici i dva slobodna sudijska mjesta u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju.
Takođe, Savjet je donio odluku o raspisivanju javnog oglasa za predsjednika Apelacionog suda Crne Gore i predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju.
 
Savjet je dao mišljenja na predloge Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore, Upravnog suda Crne Gore, Privrednog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici, Suda za prekršaje u Podgorici i Osnovnog suda na Cetinju.
 
Postupajući po mjerama iz Akcionog plana za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa, Sudski savjet je sačinio Analizu smjernica za obavljanje intervjua pri izboru sudija, i istu će dostaviti nadležnom ministarstvu.
 
Shodno ustaljenoj praksi koja se odnosi na staranje o edukaciji sudija i predsjednika sudova, Savjet je postupio po zahtjevu Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu i kandidovao teme za izradu godišnjeg programa obuka za kalendarsku 2019.godinu.

Oglas

za rješavanje stambenih potreba sudija u sudovima u Podgorici

15. 10. 2018.

Preuzmite dokument
III SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

15. 10. 2018.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
III SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 15.10.2018. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći  
 
DNEVNI RED
 
 
1.Usvajanje zapisnika sa II sjednice, održane 14.09.2018. godine,
2.Donošenje odluke po internom oglasu broj 01-5271/18 od 30.07.2018. godine, za trajno dobrovoljno raspoređivanje sudija na slobodna sudijska mjesta u osnovnim sudovima u Baru, Beranama, Kotoru i Podgorici,
3.Prestanak funkcije Jeleni Vulović, sudiji Osnovnog suda u Podgorici,
4.Prestanak funkcije Veselinu Kljajiću, sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
5.Prestanak funkcije Veselinu Došljaku, sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
6.Raspisivanje internog oglasa za dobrovoljno trajno raspoređivanje sudija na 1 slobodno sudijsko mjesto u Osnovnom sudu u Podgorici i 2 slobodna sudijska mjesta u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju,
7.Davanje mišljenja na predloge Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore, Upravnog suda Crne Gore, Privrednog suda Crne Gore i Osnovnog suda u Cetinju, 
8.Analiza smjernica za obavljanje intervjua pri izboru sudija,
9.Odlučivanje po zahtjevu Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu,
10.Odlučivanje po zahtjevu predsjednika Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
11.Pritužbe,
12.Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u kabinetu predsjednika Sudskog savjeta na II spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.