SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

16. 02. 2018.

U okviru Projekta Savjeta Evrope "Odgovornost u pravosudnom sistemu Crne Gore“, u Budvi će se 19. februara 2018. godine, održati Konsultativni sastanak sa sudijama osnovnih sudova na temu: "Ocjenjivanje sudija u Crnoj Gori".

Osnovni cilj sastanka je da se u neposrednoj komunikaciji sa članovima Komisije i vijeća za ocjenjivanje, 48 sudija koji se ocjenjuju ove godine shodno odluci Sudskog savjeta, upoznaju sa standardima Savjeta Evrope i preporukama Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) u odnosu na postupak evaluacije sudijskog rada i njihove efikasnosti.

Takođe, biće im dodatno obrazložen pravni okvir i procedura ocjenjivanja sudija u Crnoj Gori, kao i dosadašnja iskustva u procesu testiranja sistema ocjenjivanja sudija na nivou Osnovnog suda u Nikšiću.

Na otvaranju ovog događaja pozdravne riječi uputiće, dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta, Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Senka Danilović, predsjednica UO Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu i Anđela Longo, šefica Programske kancelarije SE u Podgorici.

Pismo zahvalnosti Poljskog nacionalnog savjeta za pravosuđe

PREDSJEDNIK NACIONALNOG
PRAVOSUDNOG SAVJETA POLJSKE
 
 
ENCJ- Evropska mreža sudskih savjeta
 
Poštovana gospođo predsjednice, Nuria Diaz Abad,

Poštovani članovi i posmatrači ENCJ-a,

Zbog stupanja na snagu odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom savjetu za pravosuđe i prijevremenom prestanku mandata članova Savjeta koji je povodom toga rezultirao, sadašnji članovi Nacionalnog savjeta pravosuđa Poljske željeli bi da se zahvali na višegodišnjem periodu plodonosne saradnje sa svim članovima i posmatračima Evropske mreže savjeta za pravosuđe.

Konkretno, Nacionalni savjet pravosuđa Poljske bi želio da izrazi svoju zahvalnost za podršku datu cijelom poljskom pravosuđu u pogledu poslednjih promjena koje ugrožavaju evropske standarde nezavisnosti sudova i sudija, kao i vladavini prava.
 
 
Naši srdačni pozdravi svima vama,
Članovi Nacionalnog pravosudnog savjeta Poljske
 
 
Prof. Malgorzata GERSDORF,predsjednica

IZJAVA ZA JAVNOST dr Mladena Vukčevića, predsjednika Sudskog savjeta

12. 02. 2018.

Polazeći od interesovanja medija povodom postupka koji se vodi kod Osnovnog suda u Podgorici i tužbe Gorana Đurovića, ovim putem podsjećamo ukupnu javnost da shodno nadležnostima Sudskog savjeta, koje su propisane amandmanom IX kojim je zamijenjen član 128 Ustava Crne Gore i članovima 2 i 27 Zakona o sudskom savjetu i sudijama, Sudski savjet nema mogućnost da preispituje pravosnažne odluke sudova, niti ovlašćenja da preispituje njihovu zakonitost ili nezakonitost.
 
Odluke koje sudije donose, u zavisnosti od svoje vrste,  mogu se preispitivati jedino u postupku pred odgovarajućim vijećima ili sudovima višeg stepena. Iz tih razloga, kao i do sada, Savjet neće učestvovati u javnom dijalogu o sudskim odlukama koje nijesu pravosnažne.
 
Savjet će i ubuduće biti fokusiran na jačanje nezavisnosti sudstva, što je esencija vladavine prava i evropskih vrijednosti kojima Crna Gora teži.

Saopštenje sa I sjednice Sudskog savjeta

06. 02. 2018.

Na prvoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 06.02.2018. godine, na osnovu liste prijavljenih kandidata po objavljenom internom oglasu od 29.12.2017. godine, za trajno dobrovoljno raspoređivanje, odlučeno  je  da se za sudiju Privrednog suda Crne Gore rasporedi Milica Vlahović, dosadašnja sutkinja Osnovnog suda u Pogorici.
 
Na ovoj sjednici, cijeneći stavove istaknute na sjednici sudija Višeg suda u Bijelom Polju od 24. januara 2018. godine, u kom rade dva prijavljena kandidata, nije izvršen izbor za sudiju Višeg suda u Podgorici trajnim dobrovoljnim raspoređivanjem, već  je Sudski savjet donio odluku da se raspiše javni oglas za popunjavanje slobodnih sudijskih mjesta za više sudove.
 
Sudski savjet je imenovao vijeća za ocjenjivanje sudija u osnovnim sudovima, shodno Odluci iz decembra 2017. godine, po kojoj će se ocjenjivati 47 sudija osnovnih sudova, koji imaju 5-10 godina sudijskog staža.

Savjet je dao saglasnost da se potpiše Memorandum o saradnji sa Komorom javnih izvršitelja Crne Gore, kojim je bliže uređena saradnja i način na koji će javni izvršitelji vršiti preuzimanje podataka sadržanih u PRIS-u. Svrha Memoranduma je da izgradnjom efikasnog sistema partnerstva, saradnje i razmjene podataka između informacionih sistema, obje strane doprinesu ostvarenju i unapređenju kvaliteta i dostupnosti podataka, te zaštiti stranaka u izvršnom postupku.

PRVA SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
PRVU  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za utorak, 06.02.2018. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 
  1. Usvajanje zapisnika sa XVII sjednice, održane 20. i 28.12.2017. godine,
  2. Odlučivanje o internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje troje sudija u Upravni sud Crne Gore i po jednog sudiju u Viši sud u Podgorici i Privredni sud Crne Gore,
  3. Imenovanje vijeća za ocjenjivanje sudija u osnovnim sudovima,
  4. Memorandum o saradnji sa Komorom javnih izvršitelja,
  5. Pritužbe,
  6. Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u kabinetu predsjednika Sudskog savjeta na II spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević