Saopštenje za javnost

18. 06. 2018.

Sudski savjet je nakon Zakonom predviđene procedure, danas izabrao 10 kandidata za  sudije u osnovnim sudovima, i to:
 
Branka Dujovića, savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici, Bojana Dubljevića, savjetnika u Osnovnom sudu u Herceg Novom, Ninu Ojdanić, savjetnicu u Apelacionom sudu Crne Gore, Boška Bašovića, savjetnika u Vrhovnom sudu Crne Gore, Borka Lončara, savjetnika u Višem sudu u Podgorici, Mladena Bulatovića, savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici, Radomira Kljajevića, savjetnika u Višem sudu u Bijelom Polju, Amru Burdžović, savjetnicu u Višem sudu u Bijelom Polju, Vanju Vujović, savjetnicu u Osnovnom sudu u Podgorici i Mirzu Ademovića, savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici.
 
Ovi kandidati će u narednom periodu pohađati dalju obuku u Centru za edukaciju u sudstvu i Državnom tužilaštvu, u trajanju od 8 odnosno 18 mjeseci.

Saopštenje sa nastavka Sedme sjednice Sudskog savjeta

15. 06. 2018.

Na nastavku sedme sjednice Sudskog savjeta, održane 15.06.2018. godine, obavljen je intervju sa ostalim kandidatima prijavljenim na javni oglas br. 01-3197/18, od 26.04.2018. godine, za izbor 10 sudija u osnovnim sudovima, koji su prošli  pismeno testiranje  i to: 
 
Aidom Muzurović, savjetnicom u Višem sudu u Podgorici, Boškom Bašovićem, savjetnikom u Vrhovnom sudu Crne Gore, Vanjom Vujović, Mirzom Ademovićem, Brankom Dujovićem, Ivanom Žujović, Vladimirom Bulatovićem, Mladenom Bulatovićem, Jelenom Radović, Ivanom Vukićevićem, Jelenom Šimrak, Filipom Pavićevićem i Aleksandrom Veljovićem, savjetnicima u Osnovnom sudu u Podgorici, Ilijom Radulovićem, Borkom Lončarem i Draganom Lubardom, savjetnicima u Višem sudu u Podgorici, Ninom Ojdanić i Ivanom Bojanićem, savjetnicima u Apelacionom sudu Crne Gore i Svetlanom Lalović, savjetnicom u Osnovnom sudu u Nikšiću.
 
Sudski savjet će za narednu sjednicu utvrditi listu kandidata za izbor 10 sudija u osnovnim sudovima, na osnovu broja bodova koji su ostvarili na pismenom dijelu testiranja i obavljenog intervjua,  kako i predviđa Zakon o Sudskom savjetu i sudijama.

Saopštenje sa SEDME sjednice Sudskog savjeta

14. 06. 2018.

Na sedmoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 14.06.2018. godine, obavljen je intervju sa jednim brojem kandidatima prijavljenim na javni oglas br. 01-3197/18, od 26.04.2018. godine, za izbor 10 sudija u osnovnim sudovima, koji su prošli  pismeno testiranje  i to:
 
Bojanom Pavićevićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, Goranom Živkovićem, savjetnikom u ZIKS-u u Bijelom Polju, Radomirom Kljajevićem, Amrom Burdžević i Azrom Idrizović, savjetnicima u Višem sudu u Bijelom Polju, mr Dinom Lukačem, savjetnikom u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju, Vukajlom Smolovićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, Ninom Paović i Jasminom Bracanović, savjetnicama u Osnovnom sudu na Cetinju, Bojanom Dubljevićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Herceg Novom, Jelenom Dragović, savjetnicom u Osnovnom sudu u Beranama i Milošem Ivanovićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Nikšiću.
 
Intervju sa ostalim kandidatima će se obaviti na nastavku sedme sjednice Sudskog savjeta, koja će se održati u petak, 15. juna 2018.godine.
 
Savjet je dao mišljenja na predloge Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Nikšiću, Osnovnog suda u Beranama i Osnovnog suda u Ulcinju.
 
Takođe, nakon razmatranja Nacrta Memoranduma o razumijevanju u vezi sa uslovima upućivanja crnogorskog službenika na rad u Savjet Evrope, Sudski savjet je verifikovao isti, i dao instrukciju Ministarstvu vanjskih poslova, kako bi Memorandum o upućivanju Jovana Stankovića, sudije Osnovnog suda u Herceg Novom na rad u Registar Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, mogao da se zaključi sa Savjetom Evrope.
 
Savjet je danas imenovao Vesnu Aćimić za  sekretarku Sekretarijata Sudskog savjeta Crne Gore, nakon sprovedenog javnog konkursa od strane Uprave za kadrove i dostavljene liste kandidata koji ispunjavaju uslove za radno mjesto sekretara Sekretarijata.
 

OKRUGLI STO

“ Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori ”

13. 06. 2018.

POZDRAVNE RIJEČI

Uvaženi predsjednici sudova, uvažene sudije, poštovani gosti, predstavnici Savjeta Evrope i Delegacije EU,

dozvolite mi na početku da i u ovoj prigodi zahvalim partnerima na projektu „Odgovornost u pravosudnom sistemu” Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici. Oni su nam i organizacijom  ovog okruglog stola, dali podršku u jačanju  odgovornosti u pravosuđu i  sudskoj reformi u Crnoj Gori.

Okrugli sto će biti dobra prilika da se diskutuje o ključnim elementima koji se odnose na postavljenu temu: nezavisnost sudstva , odgovornost u procesu vršenja sudijske funkcije,  disciplinski prekršaji, poštovanje Etičkog kodeksa, rad ovlašćenih komisija i radnih tijela.

Osnovni cilj okruglog stola je da se osnaže znanja i vještine predsjednika sudova, sudija i članova vijeća za Etički kodeks i Disciplinske komisije u pogledu nepristrasnosti i ponašanja sudija.  Osim toga, ovo je i prilika da se razmijene mišljenja o otvorenim pitanjima sa kojima se suočavaju nosioci sudijske funkcije i predstave rezultati rada pomenutih radnih tijela.

Kako i predviđaju međunarodna dokumenta, poštovanje i povjerenje koje pravosuđe uživa u javnosti predstavlja garanciju efikasnosti sistema. Zato sudije treba da vrše svoju dužnost bez bilo kakvog favorizovanja, izražavanja ubjeđenja ili pristrasnosti. Osnov njihovog rada je dosljedna primjena zakonskih rješenja i visok stepen profesionalne svijesti, bez obzira da će se to uvijek podudarati sa mišljenjem javnog mjenja ili onih koji ga oblikuju.

Ovo potvrđuju  misli izrečene u pravnoj nauci i standardi sudijskog ponašanja utvrđeni u međunarodnim dokumentima. Tako,  Dimitrije Matić  ističe „pravda se oživotvoruje kroz pravednost kao čovjekovu vrlinu", kao i  da "bez sudije nema prava, a bez prava život nema nikakve vrijednosti", kao i  riječi ranije predsjednice Vrhovnog suda Austrije, gospođe Griss, da je biti dobar sudija, uz sve ostalo, „stvar karaktera“.

Ova promišljanja nalaze svoje uobličenje u brojnim dokumentima, od kojih ističem Mišljenje broj 3 Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) o principima i pravilima profesionalnog ponašanja sudija, naročito etici, neprikladnom ponašanju i nepristrasnosti, u kome se kaže da standardi profesionalnog ponašanja sudija izražavaju „sposobnost sudijske profesije da svoju funkciju posmatra kroz prizmu vrijednosti koje, kao protivteža ovlašćenjima koja su joj data, odgovaraju očekivanju javnosti. Ovo su samoregulatorni standardi koji sadrže priznanje da primjena prava nije mehanička aktivnost. Oni sadrže stvarnu diskrecionu moć i stavljaju sudije u položaj odgovornosti prema sebi i prema građanima“.

Vjerujem da smo ovim standardima posvećeni, da ćemo to potvrditi danas i u buduće.

U to ime, vas pozdravljam, i želim uspješan rad!

 
dr Mladen Vukčević,
 predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore
  

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

12. 06. 2018.

Programska kancelarija Savjeta Evrope, Sudski savjet Crne Gore i Vrhovni sud u srijedu, 13. juna 2018. godine u Podgorici, organizuju Okrugli sto na temu: „Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori”. Događaj se organizuje u okviru projekta Savjeta Evrope „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku. 

Cilj okruglog stola je da se sumiraju dosadašnji ostvareni rezultati na sprovođenju sistema disciplinske i etičke odgovornosti sudija u Crnoj Gori, kao i da se predstave izazovi sa kojima se zemlje članice Savjeta Evrope suočavaju kada je riječ o različitim aspektima odgovornosti u pravosudnom sistemu. 

Okruglom stolu će prisustvovati predsjednici svih sudova u CrnojGori, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, članovi Sudskog savjeta CrneGore, predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici Advokatske komore, predstavnici nevladininih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnici Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. 

U uvodnom dijelu prisutnima će se, između ostalih, obratiti i dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta.