Saopštenje sa XII sjednice Sudskog savjeta

26. 07. 2017.

Na dvanaestoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 26.07.2017. godine, utvrđen je Nacrt ugovora o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji stambenih objekata na osnovu udruživanja sredstava za potrebe potrošačke jedinice sudstvo, između Sudskog savjeta Crne Gore i DOO Crnogorskog Fonda za solidarnu stambenu izgradnju.
 
Sudski savjet je usvojio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija.
 
Predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević, imenovan je za člana Upravnog odbora Balkansko i Euro Mediteranske mreže sudskih savjeta- BEMNCJ.
 
Na današnjoj sjednici razmatrano je i pitanje potpisivanja Memoranduma sa Komorom javnih izvršitelja, što je jedna od obaveza iz Akcionog plana za realizaciju mjera za poglavlje 23. Isto je odloženo, kako bi se odredila dinamika informatičkog povezivanja, odnosno radi preciznog definisanja obima i vrste podataka koju bi izvršitelji web servisom preuzimali iz Pravosudnog informacionog sistema.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

25. 07. 2017.

Ekspertska posjeta Savjeta Evrope organizovana je  24. i 25. jula 2017. godine, u Podgorici, u okviru koje su eksperti Savjeta Evrope pružili podršku Sudskom  i Tužilačkom savjetu u procesu pripreme nacrta budžeta za pravosudne institucije za 2018. godinu.

Ekspertska posjeta, koja se sprovodi u okviru Projekta ”Odgovornost u pravosudnom sistemu”, obuhvatala je dvodnevni seminar sa predstavnicima oba savjeta, na temu standarda i najboljih praksi u oblasti budžetskog planiranja i pripreme budžeta za pravosudne institucije na nivou zemalja članica Savjeta Evrope. Takođe, održani su odvojeni sastanci u Sudskom i Tužilačkom savjetu, kako sa članovima savjeta, tako i sa predstavnicima ovih institucija koji su neposredno uključeni u proces pripreme budžeta, gdje su analizirani pripremljeni materijali i nacrti budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo.

Tokom ove misije, predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević, primio je eksperte Savjeta Evrope, Georga Stawa, predsjedavajućeg Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) i Adisa Hodžića, člana CEPEJ-a.

Pozdravljajući uvažene goste iz CEPEJ-a, predsjednik Sudskog savjeta je izrazio zahvalnost na kontinuiranoj podršci i veoma korisnim seminarima  koji se organizuju za predstavnike svih pravosudnih institucija. I ova ekspertska misija SE je samo nastavak dobre koordinacije i realizacije već dogovorenih aktivnosti Sudskog savjeta i Savjeta Evrope u okviru Horizontalnog programa za zapadni Balkan i Tursku. Riječ je o četvrtoj komponenti projekta koja je konkretno usmjerena na jačanje kadrovskih kapaciteta.
 


XII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
XII  SJEDNICU  SUDSKOG  SAVJETA
za srijedu, 26.07.2017. godine, sa početkom u  9 časova
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa X i XI sjednice, održanih 04. i 12. 07. 2017. godine;
  2. Nacrt ugovora o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji stambenih objekata na osnovu udruživanja sredstava za potrebe sudova između Sudskog savjeta Crne Gore i DOO Crnogorskog Fonda za solidarnu stambenu izgradnju;
  3. Inicijativa  i zahtjev Privrednog suda Crne Gore;
  4. Inicijativa sudija Apelacionog suda Crne Gore;
  5. Razmatranje obaveza iz srednjoročnog plana racionalizacije pravosudne mreže (2017-2019);
  6. Imenovanje člana Upravnog odbora Balkansko i Euro Mediteranske mreže sudskih savjeta- BEMNCJ;
  7. Predstavke;
  8. Tekuća pitanja.
 
 
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Podgorica).
 
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević, s.r.

Saopštenje za javnost

11. 07. 2017.

Danas je u Burgasu na XII Konferenciji Balkanske i Euro Mediteranske mreže sudskih savjeta (BEMNCJ), odlučeno da Sudski savjet Crne Gore u narednom dvogodišnjem periodu, ima člana u Upravnom odboru ove Mreže.
 
Odbor BEMNCJ-a čine predstavnici pet zemalja članica.
 
Takođe, tokom drugog dana plenarnog zasijedanja Crna Gora je izabrana da bude domaćin XIII Konferencije BEMNCJ-a, koja bi trebala da se održi u drugoj polovini juna 2018.godine
.
Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević se zahvalio domaćinu ove Konferencije, Vrhovnom savjetu Bugarske, predsjedniku i članicama BEMNCJ na ukazanom povjerenju što će Crna Gora i Sudski savjet biti u prilici da organizuju sljedeću godišnju konferenciju, istakavši značaj rada i aktivnosti Mreže u cilju jačanja vladavine prava, nezavisnosti i nepristrasnosti nosilaca pravosudnih funkcija.
 SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 07. 2017.

U okviru realizacije Projekta „Unapređivanje kurikuluma, jačanje međunarodne saradnje i snaženje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa“ (CABUFAL),  Vesna Simović Zvicer, članica Sudskog savjeta Crne Gore, boraviće u Njemačkoj, od 12-16. jula 2017. godine. U okviru ovog prvog dijela projekta učesnici će posjetiti Europa-Institut Univerziteta u Sarbrikenu (Saarbrücken).

Cilj studijskog boravka u Sarrbrikenu je da se sa evropskim partnerima u ovom projektu –univerzitetskih profesora, dekana, sudija i eminentnih pravnika, razmijene iskustva i učine dostupnim crnogorskoj pravnoj struci.

Institut Europa je osnovan na Saarlandskom univerzitetu 1951. godine, mnogo prije potpisivanja Rimskih ugovora, i druga je najstarija institucija fokusirana na evropske integracije (nakon Koledža Evrope u Brižu, Belgija). Preko 5.000 studenata iz 40 različitih zemalja od tada je završilo Institut. Nastavljajući kontinuirano na sadržaju svog studijskog programa i vremenom prilagođavajući se događanjima na evropskom nivou, Europa-Institut se danas fokusira na evropsko pravo i međunarodno pravo sa mogućnošću specijalizacije u određenim studijskim jedinicama.

Europa-Institut sarađuje sa SEELS mrežom (Pravna škola Jugoistočne Evrope), udruženjem 13 pravnih škola na Balkanu, uključujući pravne fakultete Mostara, Sarajeva, Zenice, Beograda, Niša, Kragujevca, Zagreba, Rijeke, Osijeka, Splita, Skoplja, Tirane i Podgorice. Mrežu je 2011. osnovalo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i ima za cilj da podrži saradnju između fakulteta u regionu. Od 2012. godine, Europa-Institut je bio aktivan u oblasti evropske susjedske politike sa fokusom na region jugoistočne Evrope / region Zapadnog Balkana.