Disciplinsko vijeće

- Vesna Simović Zvicer, predsjednik
- Rada Kovačević, član
- Ana Perović Vojinović, član
- Loro Markić, zamjenik predsjednika
- Dragan Babović, zamjenik člana
- Verica Sekulić, zamjenik člana.

Odluka o izboru disciplinskog vijeća

Odluke u 2017 godini

Odluke u 2015 godini

Odluke u 2014 godini