Komisija za etički kodeks

Dobrica Šljivančanin, predsjednik
Hasnija Simonović, član
Dušanka Radović, član