Komisija za etički kodeks

Dobrica Šljivančanin, predsjednik
Hasnija Simonović, član
Dušanka Radović, član

mail: eticka.komisija@sudstvo.me