Odluka

01-1843/17
Podgorica, 14.03.2017. godine
 
Na osnovu člana 26 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list Crne Gore, br. 11/15 i 28/15) i člana 26 stav 1 i 36 Poslovnika Sudskog savjeta („Službeni list Crne Gore“, br. 61/15), Sudski savjet je na IV, telefonskoj sjednici, održanoj  14.03.2017. godine, donio

 
ODLUKU
  • za člana Komisije za normativnu djelatnost imenuje se Branimir Femić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore
O b r a z l o ž e n j e

 
Na I sjednici Sudskog savjeta, održanoj 04.07.2014. godine, Stanka Vučinić, Radule Kojović i Julka Badnjar, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, imenovani su za predsjednika i članove Komisije za normativnu djelatnost.

Obzirom da je nakon smrti Julke Badnjar, potrebno imenovati člana Komisije, Sudski savjet je na IV, telefonskoj sjednici, održanoj 14.03.2017. godine, za člana Komisije za normativnu djelatnost imenovao Branimira Femića, sudiju Vrhovnog suda Crne Gore.

 
P R E D S J E D N I K
dr Mladen Vukčević, s.r.

Komisija za normativnu djelatnost

- Stanka Vučinić, predsjednik;
- Radule Kojović, član;
- Branimir Femić, član;