JAVNI OGLAS

21. 02. 2019.

Na osnovu člana 37, 38 i 56 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 45 i 46 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
•          za izbor 5 kandidata za sudije u sudovima za prekršaje
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 37 i članom 38 stav 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja dokumenta propisana članom 46 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i dnevnom listu „Pobjeda“.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, Ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj:01-739/19-4
Podgorica, 18.02.2019. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

INTERNI OGLAS

20. 02. 2019.

Na osnovu člana 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/16), Sudski savjet objavljuje
 
INTERNI OGLAS
 
·     za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Nikšiću, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena.
 
Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj: 01-739/19-14
Podgorica, 19.02.2019. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Informacija

18. 02. 2019.

Obavještavamo zainteresovanu javnost, da je od danas 18. februara 2019. godine, u funkciji nova email adresa Komisije za etički kodeks sudija – eticka.komisija@sudstvo.me

Shodno zakonskim odredbama, na navedenu email adresu mogu se slati upiti kojim se traže mišljenja Komisije povodom pitanja ili dilema koja se odnose na povredu etičkog ponašanja i postupanja sudija.

Podsjećamo, da su Komisija za etički kodeks sudija i Komisija za etički kodeks državnih tužilaca, uz ekspertsku podršku Savjeta Evrope, kroz projekat “Odgovornost u pravosudnom sistemu”, zajednički pripremile i usvojile tri smjernice i to: Smjernice u odnosu na pitanje dozvoljene granice korišćenja naloga na društvenim mrežama sa aspekta profesionalne etike sudija i državnih tužilaca; Smjernice u odnosu na dozvoljene aktivnosti kojima se sudije/državni tužioci mogu baviti pored sudijske/tužilačke funkcije; i Smjernice u odnosu na pitanje učešća sudija i državnih tužilaca u političkim aktivnostima sa aspekta principa nezavisnosti i nepristrasnosti.

Iste možete naći na http://sudovi.me/sscg/komisija-za-eticki-kodeks/

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

15. 02. 2019.

Na drugoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 15.02.2019. godine, Savjet je  nakon procedure sprovedene po javnom oglasu od 24.12.2018. godine, za izbor pet kandidata za sudije u sudovima za prekršaje, donio odluku da se isti poništi, jer se nijesu stekli zakonski uslovi za obavljanje intervjua sa prijavljenim kandidatima. Savjet je takođe donio odluku da se oglas ponovi.
 
Savjet je dao mišljenja na broj utvrđenih radnih mjesta predloženih u izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji osnovnih sudova u Kolašinu i Podgorici, i sudova za prekršaje u Podgorici i Budvi.
 
Konstatovan je prestanak funkcije Andriji Bojoviću, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću, zbog sticanja uslova za starosnu penziju.
 
Na današnjoj sjednici imenovano  je Vijeće za ocjenjivanje sudija i predsjednika Osnovnog suda u Nikšiću, u sastavu Vukota Vujačić predsjednik, Vesna Kovačević zamjenica predsjednika, Radule Kojović član, Petar Stojanović zamjenik člana, Vesna Begović članica, Nataša Božović zamjenica člana, Vesna Jočić članica, Katarina Đurđić  zamjenica član, Vesna Moštrokol članica, Evica Durutović zamjenica člana.
 
Savjet je usvojio Završni izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava potrošačke jedinice „SUDSTVO“ za 2018. godinu i donio Internu proceduru za raspodjelu i izvršenje budžeta. Ovom procedurom se utvrđuje postupak raspodjele budžeta po korisnicima - sudovima, postupak izvršenja i odgovornost za izvršenje budžeta.
 
Savjet je odbio prigovor Veljka Bulatovića, sudije Osnovnog suda u Kotoru, izjavljenog na Odluku Komisije za Etički kodeks sudija EK.br.15/18 od 10.12.2018. godine.
 
Na osnovu zahtjeva Dijane Raičković, sutkinje Privrednog suda Crne Gore, Savjet je dao mišljenje o nespojivosti obavljanja funkcije predsjednika Suda časti pri Privrednoj komori Crne Gore  sa vršenjem sudijske funkcije, kako je i propisano članom 102 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Ostale tačke dnevnog reda razmatraće se na nastavku ove sjednice, koja će se održati tokom naredne nedelje.
 
 

POZDRAVNE RIJEČI

14. 02. 2019.

POZDRAVNE RIJEČI  DOBRICE ŠLJIVANČANINA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANA  SUDSKOG SAVJETA CRNE GORE
KONSULTATIVNI SASTANAK SA SUDIJAMA:
„OCJENJIVANJE SUDIJA U CRNOJ GORI“

Petrovac, 14. februar 2019. godine
 
 
Uvažena predsjednice Medenica, predsjednici sudova, poštovane sudije,
Uvažena gospođe Longo i Danilović,

dozvolite mi da se na početku zahvalim partnerima na projektu „Odgovornost u pravosudnom sistemu” Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, koja nastavlja sa pružanjem podrške pravosudnim institucijama, sa ciljem unapređenja nezavisnosti i odgovornosti sudija  i reforme pravosuđa u cjelini.

Kao što i sami znate, sastavni dio napredovanja i vrednovanja  učinka sudija  jeste njihovo ocjenjivanje sa ciljem da se utvrdi njihova stručnost, kvantitet i kvalitet rada, etičnost, kao i spremnost za dalje usavršavanje i obučavanje.  Na taj način Sudski savjet pristupa zakonom obavezujućem zadatku-ocjenjivanju sudija.

Proces ocjenjivanja na početku tekao je sporije nego što je bilo očekivano, i javili su se brojni izazovi ovog zahtjevnog postupka. Međutim, svi zajedno trudili smo se da  prošlogodišnje ocjenjivanje sudija, kao i rad vijeća za ocjenjivanje,  budu  po zahtjevnim standardima i preporukama Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE), Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ-a) i Evropske mreže pravosudnih savjeta (ENCJ).

Cilj i ovogodišnjeg okupljanja, jer smo imali dva slična u prošloj godini, je da se  znanja i vještine svih u postupku evaluacije unaprijede, naročito u odnosu na indikatore za sačinjavanje izvještaja, predloga ocjene na osnovu kriterijuma propisanih za sudije i predsjednike sudova. Principi evaluacije nijesu jednostavni, niti savršeni, ali su neophodni u cilju efikasnosti i ažurnosti  sudija i sudova. Zato će ovo biti prilika da se dodatno obrazloži pravni okvir i procedura ocjenjivanja sudija u Crnoj Gori, kao i da se prezentuju dosadašnja iskustva od pilot projekta u Osnovnom sudu u Nikšiću do danas.

Dodatno, uspješno okončanje procesa ocjenjivanja sudija je jedna od ključnih aktivnosti, koja pored toga što je obavezujućeg karaktera, pripada dijelu mjerila koja moramo ispuniti na našem evropskom putu. A što je i bitnije, sprovodimo ono što će doprinositi kvalitetu rada crnogorskog sudstva, a time i zaštiti prava i sloboda građana.

Još jednom Vas pozdravljam i želim uspješan rad!
  

Ostale informacije