SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

25. 04. 2019.

Na nastavku pete sjednice Sudskog savjeta, održane 25.4.2019. godine, nakon sprovedene sveobuhvatne zakonske procedure, obavljenog intervjua i sumiranja dobijenih ocjena prijavljenih kandidata  po objavljenim oglasima, Savjet je donio odluku da se za sudiju Vrhovnog suda izabere Snežana Aleksić, dosadašnja sutkinja Višeg suda u Podgorici. Za predsjednika Apelacionog suda Crne Gore, izabran je Mušika Dujović, dosadašnji predsjednik ovog suda. Za predsjednika Višeg suda u Podgorici izabran je dosadašnji predsjednik Boris Savić. Za predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju, izabran je Milan Smolović.

Savjet je takođe, donio odluku za izbor pet kandidata za sudije u sudovima za prekršaje i to: Slavica Filipović, Radoš Marinković, Jelena Mišković, Vukajlo Smolović i Lidija Đukanović.

Svečano potpisivanje zakletve za sutkinju Snežanu Aleksić, koja je izabrana u Vrhovni sud, održaće se u ponedeljak, 06. maja 2019. godine, u sali Sudskog savjeta na III spratu ( ul.Miljana Vukova bb, stara zgrada SDK), sa početkom u 10:00 časova.

Savjet je dao saglasnost na broj utvrđenih radnih mjesta Predlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Nikšiću.

Na sjednici je konstatovano da će predsjednici sudova kojima mandat ističe 28.04.2019.godine, nastaviti da obavljaju funkciju predsjednika do okončanja postupka izbora.
Savjet je donio Odluku da se raspišu javni oglasi za izbor predsjednika Vrhovnog suda i predsjednike osnovnih sudova u Nikšiću, BIjelom Polju, Pljevljima i Danilovgradu, kao i oglas za izbor jednog sudije Višeg suda u Bijelom Polju.

Takođe, donijeta je odluka da se raspiše interni oglas za izbor sudije Višeg suda u Podgorici, i oglas za izbor deset kandidata za sudije osnovnih sudova.
 
 
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

22. 04. 2019.

Na petoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 19.4.2019. godine, obavljen je intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas za izbor jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore, i to sa Snežanom Aleksić i Rankom Vukićem , sudijama Višeg suda u Podgorici. Obavljen je intervju i sa kandidatom za izbor predsjednika Apelacionog suda Crne Gore, Mušikom Dujovićem, dosadašnjim predsjednikom ovog suda  i sa kandidatom za izbor predsjednika Višeg suda, Borisom Savićem, dosadašnjim predsjednikom ovog suda, kao i sa kandidatima prijavljenim za izbor predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju, Milanom Smolovićem, Vanjom Rakonjac, Vukomirom Boškovićem, sudijama tog suda i Kasimom Dizdraevićem, advokatom iz Bijelog Polja.
 
Takođe, na sjednici je obavljen  intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas 18.2.2019. godine, za izbor  pet kandidata za sudije u sudovima za prekršaje koji su uspješno završili pismeno testiranje i to: Radošem Marinkovićem i Darkom Božovićem, savjetnicima u Apelacionom sudu Crne Gore, Vlastimirom Kneževićem, glavnim inspektorom u Upravi za inspekcijske poslove, Darom Begović, stručnom saradnicom za zatupanje u Montenegro Airlines-u, Lidijom Đukanović i Marinom Tanjević, savjetnicama u Sudu za prekršaje u Podgorici, Vukajlom Smolovićem, savjetnikom u Osnovnom sudu u Bijelom Polju, Elzom Adrović i Jelenom Dragović, savjetnicama u Osnovnom sudu u Beranama, Borislavom Ivanovićem, savjetnikom u Višem sudu u Podgorici, Darkom Vukovićem, zaposlenim u Sava osiguranju AD Podgorica, Jelenom Mišković, savjetnicom u Sudu za prekršaje u Podgorici – Odjeljenje u Danilovgradu, Goranom Živkovićem, samostalnim savjetnikom I u Zatvoru u Bijelom Polju i Slavicom Filipović, savjetnicom u Ministrastvu pravde Crne Gore.
 
Savjet je dao saglasnost na broj utvrđenih radnih mjesta Predlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i osnovnih sudova u Plavu i Beranama.
 
Konstatovan je prestanak funkcije Žarku Pavličiću, sudiji Višeg suda za prekršaje Crne Gore, zbog sticanja uslova za starosnu penziju.
 
Savjet je usvojio Izvještaj o izvršenom popisu pokretne i nepokretne državne imovine potrošačke jedinice SUDSTVO, na dan 31.12.2018. godine.
 
Imajući u vidu obiman dnevni red, odlučeno je da se nastavak sjednice održi u četvrtak, 25.aprila 2019.godine, sa početkom u 13 časova.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

19. 04. 2019.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
V  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 19.04.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
 
1.    Usvajanje zapisnika sa IV sjednice, održane 11.03.2019. godine,
2.    Intervju sa kandidatima za izbor jednog (1) sudije Vrhovnog suda Crne Gore,
3.    Intervju sa kandidatima za izbor predsjednika Apelacionog suda Crne Gore i viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju,
4.    Donošenje odluke po internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje dvoje (2) sudija u Upravni sud Crne Gore,
5.    Intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas br. 01-739/19-4 od 18.02.2019. godine, za izbor pet (5) sudija u sudovima za prekršaje,
6.   Konstatovanje prestanka sudijske funkcije Žarku Pavličiću, sudiji Višeg suda za prekršaje Crne Gore,
7.   Raspisivanje oglasa,
8.   Davanje saglasnosti na Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i osnovnih sudova u Plavu i Beranama,
9.   Izvještaj o izvršenom popisu pokretne i nepokretne državne imovine potrošačke jedinice SUDSTVO, na dan 31.12.2018. godine,
10.  Pritužbe,
11.  Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

09. 04. 2019.

Danas će u Podgorici biti predstavljen Izvještaj o procjeni infrastrukture pravosudnih organa Crne Gore, koji je sačinjen u okviru Projekta EUROL2, uz učešće  predstavnika Ministarstva pravde i pravosudnih institucija. Kroz ovaj projekat se pruža podrška sveobuhvatnoj pravosudnoj reformi i  jačanju kapaciteta  crnogorskog pravosuđa.

U uvodnom dijelu prisutnima će se, između ostalih obratiti i dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta.

Očekuje se da će se implementacijom ovog dijela projekta ispuniti zacrtani opšti i posebni ciljevi koji se odnose na poboljšanje radnih i prostornih uslova, uvođenja moderne tehnologije i bezbjednosnih standarda, energetskih sanacija, kao i usklađivanje  tehnoloških uslova pravosudnih organa  shodno standardima Evropske unije, zakonskim rješenjima i dobrom praksom.
 
 

Pozdravne riječi dr Mladena Vukčevića, predsjednika Sudskog savjeta na prezentaciji EUROL2 izvještaja o procjeni infrastrukture pravosudnih organa

09. 04. 2019.

Poštovani partneri, dragi gosti, 
              
zadovoljstvo mi je što danas imam priliku da Vas sve pozdravim u ime Sudskog savjeta Crne Gore.

Dozvolite da se na početku zahvalim nosiocima i partnerima na Projektu EUROL2, koji nam i ovaj put pružaju veliku podršku u sveobuhvatnoj pravosudnoj reformi i  jačanju kapaciteta  crnogorskog pravosuđa. Takođe, predstavnicima  UNICEF-a koji u okviru svoje misije unapređuju uslove za najmlađi uzrast i u ovoj oblasti. 

Raduje nas da je pred nama sadržajan Izvještaj o procjeni infrastrukture u pravosuđu koji su sačinili eksperti EUROLA uz učešće i angažovanje predstavnika naših pravosudnih institucija. Sa aspekta urbanističkih i arhitektonskih smjernica, Izvještaj predstavlja stručnu analizu postojećeg infrastrukturnog stanja pravosudnih institucija sa predlozima intervencija i preporuka za njihovo unapređenje. To je   prva stepenica u uspostavljanju osnove za poboljšanje radnih i prostornih uslova, uvođenja moderne tehnologije i bezbjednosnih standarda,  energetskih i drugih sanacija i sl.  Istovremeno, to je preduslov za uspješno funkcionisanje sudova u cjelini, i dalje, za potpunije ostvarivanje prava i sloboda građana. Ovo iz razloga što je rad sudija i sudske administracije najvažniji segment sudskog sistema, ali, njegov učinak mora biti praćen i optimizovan kvalitetnim uslovima rada i savremenim informacionim i drugim sistemima. 

Vjerujemo da će se implementacijom ovog projekta ispuniti zacrtani opšti i posebni ciljevi koji se odnose na usklađivanje programsko-prostornih i tehnoloških uslova pravosudnih organa naše države shodno standardima Evropske unije, zakonskim rješenjima i dobrom praksom.

Projekat koji zajedno sprovodimo pokazuje pozitivne efekte primjene njegovih glavnih odrednica, ali i otkriva probleme sa kojima smo nažalost već duže vrijeme suočeni u ovoj oblasti. Zato svi zajedno moramo nastaviti sa odgovornim i profesionalnim pristupom kako bi prevazišli postojeće izazove, a mjera njihovog savladavanja biće ujedno mjera daljeg usavršavanja sudskog sistema.
 
U to ime, još jednom Vas pozdravljam.
 

Ostale informacije