SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

10. 12. 2018.

U okviru realizacije Projekta „Unapređivanje kurikuluma, jačanje međunarodne saradnje i snaženje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa“ (CABUFAL), dr Mladen Vukčević, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, boraviće u Makedoniji, od 10 - 12. decembra 2018. godine. U okviru ovog dijela projekta učesnici će posjetiti Pravni fakultet Iustinianus Primus u Skoplju.

Tokom boravka u Skoplju, delegacija iz Crne Gore, koju pored predsjednika Vukčevića, čine profesori Pravnog fakulteta UCG i predstavnik Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu, prisustvovaće Svečanoj akademiji povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava. Takođe,  učestvovaće na Godišnjoj konferenciji fakulteta u čast 25 godina osnivanja studija političkih nauka, pod nazivom „Zakon, pravda i politika u savremenom demokratskom kontekstu“.

Učesnici će se upoznati sa studijskim programima ovog fakulteta, vodiće se diskusije o nastavnim pojmovima i metodama, a predviđeni su i susreti sa predstavnicima državnih institucija i drugih profesionalnih organizacija.SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30. 11. 2018.

Na četvrtoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 30.11.2018. godine, Sudski savjet  je razmatrao zahtjev Upravnog suda Crne Gore o povećanju broju sudija i donio odluku da se u ovom sudu poveća broj za dvoje sudija.

Savjet je za predstavnika Sudskog savjeta za izradu Nacrta Strategije reforme pravosuđa 2019 – 2022 sa Akcionim planom za njeno sprovođenje, imenovao sudija Anu Perović Vojinović, člana Savjeta iz reda sudija.

Savjet je dao mišljenja na broj utvrđenih radnih mjesta u pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Višem sudu u Bijelom Polju, Višem sudu za prekršaje Crne Gore, osnovnim sudovima u Bijelom Polju, Pljevljima, Rožajama, Plavu i Kotoru i sudovima za prekršaje u Bijelom Polju i Budvi.

Takođe, Savjet je danas  utvrdio da  Nenad Vujanović, sudija Osnovnog suda u Podgorici ispunjava uslove iz člana 33 stav 1 i 2 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu za mentora, i dopunio  Listu mentora iz reda sudija Osnovnog suda u Podgorici.

Sudski savjet se upoznao sa informacijom Mirjane Popović, sudije Višeg suda u Podgorici i člana Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) u ime Crne Gore, o njenom učešću na XIX Plenarnoj sjednici CCEJ održanoj početkom novembra u Zagrebu. Na ovoj sjednici je usvojeno Mišljenje br.21 (2018) „ Sprečavanje korupcije u sudstvu“, koje će biti proslijeđeno svim relevantnim tijelima među zemljama članicama Savjeta Evrope.

Sudski savjet je utvrdio da će se u 2019. godini, ocjenjivati sudije osnovnih sudova i sudova za prekršaje koji imaju od 3 do 5 godina sudijskog staža.
 
 
 
 

IV SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

29. 11. 2018.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
IV  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 30.11.2018. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći 
 
DNEVNI RED
 
1.Usvajanje zapisnika sa III sjednice, održane 15.10.2018. godine
2.Predlog za povećanje broja sudija u Upravnom sudu Crne Gore
3.Davanje saglasnosti na broj utvrđenih radnih mjesta u pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Višem sudu u Bijelom Polju, Višem sudu za prekršaje Crne Gore, osnovnim sudovima u Bijelom Polju, Pljevljima i Kotoru i Sudu za prekršaje u Budvi
4.Imenovanje predstavnika Sudskog savjeta za izradu Nacrta Strategije reforme pravosuđa 2019 – 2022 sa Akcionim planom za njeno sprovođenje
5.Dopis Mirjane Popović, sudije Višeg suda u Podgorici i člana Konsultativnog vijeća evropskih sudija u ime Crne Gore
6.Dopuna liste mentora za obuku kandidata za sudije
7.Plan ocjenjivanja sudija u 2019. godini i obrazovanje Vijeća za ocjenjivanje predsjednika Apelacionog suda Crne Gore
8.Zahtjev Vesne Gazdić, sudije Osnovnog suda u Herceg Novom, u smislu člana 102 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama
9.Pritužbe
10.Tekuća pitanja
 
 
Sjednica će se održati u kabinetu predsjednika Sudskog savjeta na II spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević,s.r.
  

Dokumentarni film - Istorijat crnogorskog sudstva

21. 11. 2018.

Ovdje možete pogledati dokumentarni film autora Mitra Miranovića, snimljen 2018. godine, povodom obilježavanja 220 godina od donošenja Zakonika Obščeg crnogorskog i brdskog i uspostave Praviteljstva suda crnogorskog i brdskog, 29.oktobra 1798.godine.  Tema filma je hronološki razvoj sudijske profesije kroz vrijeme, od srednjeg vijeka preko plemenske Crne Gore do savremenog doba.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

20. 11. 2018.

Vesna Simović Zvicer, članica Sudskog savjeta Crne Gore, učestvovaće na III sastanku Mreže za obuku nosilaca pravosudnih funkcija Jugoistočne Evrope pod nazivom „Vladavina prava u srcu procesu proširenja – regionalna saradnja“, koji će se održati 21-22. novembra 2018. godine u Zagrebu. Događaj organizuje Regionalni centar za koordinaciju (RCC) iz Sarajeva.

Sastanku će pored predstavnika Sudskog savjeta Crne Gore pisustvovati i predstavnici pravosudnih savjeta Turske, Srbije, BiH, Kosova, Makedonije i Albanije.

Ovo će biti prilika da se razgovara o značaju vladavine prava i implementacije zakona,  doživotne sudijske edukacije i važnosti iste za imenovanje sudija i tužilaca u zemljama jugoistočne Evrope, kao i saradnje sudskih savjeta i pravosudnih akademija i centara za obuku u sudstvu i tužilaštvu. Regionalna saradnja, razmjena prakse i naučenih lekcija, kao i informacije o rezultatima i reformama u oblasti pravde, će u dugoročnom periodu poboljšati efikasnost rada i nadležnost sudija i tužilaca. RCC će podržati pravosudnu reformu kao preduslov za povećanje nezavisnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija i postignute standarde EU u oblasti pravosuđa.
 


 


Ostale informacije