Saopštenje sa III sjednice Sudskog savjeta

15. 10. 2018.

Na trećoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 15.10.2018. godine, Sudski savjet  je konstatovao prestanak funkcije Veselinu Došljaku sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju, na njegov zahtjev.
 
Savjet je za člana UO Projekta  „Odgovornost u pravosudnom sistemu“ koji se realizuje u okviru Horizontalnog programa Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku, odredio sudiji Anu Perović Vojinović, člana Savjeta iz reda sudija.
 
Donijeta je odluka o raspisivanju internog oglasa za dobrovoljno trajno raspoređivanje sudija na jedno slobodno sudijsko mjesto u Osnovnom sudu u Podgorici i dva slobodna sudijska mjesta u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju.
Takođe, Savjet je donio odluku o raspisivanju javnog oglasa za predsjednika Apelacionog suda Crne Gore i predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju.
 
Savjet je dao mišljenja na predloge Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore, Upravnog suda Crne Gore, Privrednog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici, Suda za prekršaje u Podgorici i Osnovnog suda na Cetinju.
 
Postupajući po mjerama iz Akcionog plana za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa, Sudski savjet je sačinio Analizu smjernica za obavljanje intervjua pri izboru sudija, i istu će dostaviti nadležnom ministarstvu.
 
Shodno ustaljenoj praksi koja se odnosi na staranje o edukaciji sudija i predsjednika sudova, Savjet je postupio po zahtjevu Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu i kandidovao teme za izradu godišnjeg programa obuka za kalendarsku 2019.godinu.

Oglas

za rješavanje stambenih potreba sudija u sudovima u Podgorici

15. 10. 2018.

Preuzmite dokument
III SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

15. 10. 2018.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
III SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 15.10.2018. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 Za sjednicu predlažem sljedeći  
 
DNEVNI RED
 
 
1.Usvajanje zapisnika sa II sjednice, održane 14.09.2018. godine,
2.Donošenje odluke po internom oglasu broj 01-5271/18 od 30.07.2018. godine, za trajno dobrovoljno raspoređivanje sudija na slobodna sudijska mjesta u osnovnim sudovima u Baru, Beranama, Kotoru i Podgorici,
3.Prestanak funkcije Jeleni Vulović, sudiji Osnovnog suda u Podgorici,
4.Prestanak funkcije Veselinu Kljajiću, sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
5.Prestanak funkcije Veselinu Došljaku, sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
6.Raspisivanje internog oglasa za dobrovoljno trajno raspoređivanje sudija na 1 slobodno sudijsko mjesto u Osnovnom sudu u Podgorici i 2 slobodna sudijska mjesta u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju,
7.Davanje mišljenja na predloge Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Apelacionog suda Crne Gore, Upravnog suda Crne Gore, Privrednog suda Crne Gore i Osnovnog suda u Cetinju, 
8.Analiza smjernica za obavljanje intervjua pri izboru sudija,
9.Odlučivanje po zahtjevu Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu,
10.Odlučivanje po zahtjevu predsjednika Suda za prekršaje u Bijelom Polju,
11.Pritužbe,
12.Tekuća pitanja.
 
Sjednica će se održati u kabinetu predsjednika Sudskog savjeta na II spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

11. 10. 2018.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević, učestvuje na Šestoj godišnjoj konferenciji o sudovima i komunikaciji, koja se održava  od 11–13. oktobra 2018. godine, u Budimpešti. Konferenciju organizuje Mađarska nacionalna kancelarija za pravosuđe i Pravosudna akademija.
 
Glavna tema ovogodišnje konferencije je „Sudovi u 21 vijeku – komunikacija sa strankama“. U središtu teme  biće obrađena sljedeća pitanja: sudski brend, on-line sudovi, zadovoljna stranka, uloga pravosudnih savjeta.
 
Tokom Konferencije, učesnici će prisustvovati predavanjima koje će držati priznati evropski i međunarodni stručnjaci, koji se bave pitanjima komunikacija u Sudu pravde EU, nacionalnim sudovima i multinacionalnim kompanijama. Takođe, biće organizovane radionice, na kojima će se razgovarati o trenutnim problemima i najboljim praksama vezanim za navedene teme. Ovo će pružiti  priliku za sticanje i razmjenu međunarodnih iskustava i izgradnju odnosa među predstavnicima sudskih vlasti.

Izjava dr Mladena Vukčevića, predsjednika Sudskog savjeta za “POBJEDU”

01. 10. 2018.

 
1.   S obzirom na to da dio opozicije nastavlja bojkot parlamenta očekujete li da će četiri predložena člana za Sudski savjet biti izabrana?
 
-  I tokom diskusija u Skupštini, kao i tokom postupka produženja mandata, apelovao sam da se izaberu novi članovi Sudskog savjeta. To i sada ponavljam.  Da li će tako biti ne znam, a vjerujem da Vam izričit odgovor u ovom trenutku ne mogu dati ni sami parlamentarci. U uslovima političke krize i podijeljenosti, kada je bitnija politička volja nego kvalitet prijavljenih kandidata, moguće je da ni vaskrsli Bogišić ne bi dobio potrebnu većinu.

 2. Izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, koje je podržala Venecijanska komisija, spriječena je moguća blokada rada sudske vlasti koja je prijetila nakon što je istekao mandat članovima Savjeta. Da li je to dovoljan okvir za zaštitu funkcionisanja sudskog sistema?

- Jeste. Sudski savjet nesmetano funkcioniše i obavlja redovno sve poslove, uključujući i izbor sudija kao svoje prioritetno ovlašćenje. Formirana su radna tijela i komisije, završena je prva faza postupka redovnog ocjenjivanja sudija, odvija se intenzivna međunarodna aktivnost, kao i sve ono što čini redovno funkcionisanje Sudskog savjeta. Ovih dana je aktuelno i naše učešće u radu  Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost, na kome se sagledava naša spremnost za poštovanja pravila koja se baštine u pravnom prostoru EU.

3. Ministar pravde Zoran Pažin kazao je, nakon što je Vlada procesuirala parlamentu izmjene Zakona, da očekuje odgovoran odnos svih protagonista političke scene i njihovo učesće u parlamentu tokom rasprave o Prijedlogu zakona, ali i odgovornost i savjesnost tokom izbora članova Sudskog saveta iz reda uglednih pravnika. Koliko su političari pokazali odgovornost u ovom slučaju?
 
-  Ne bih se o tome izjašnjavao, niti je predsjednik Sudskog savjeta onaj koji treba da daje ocjenu nečije političke odgovornosti. Poslanici su izabrani voljom građana, i na njima je da procjenjuju kako će najbolje štititi interese onih koji su ih birali, i drugo, na  izborima ćegrađani, kao nosioci suverenosti,  dati sud o tome kako su njihovi interesi zastupani.

Ostale informacije