SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

17. 11. 2017.

Načelnik Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije i multimediju u Sekretarijatu Sudskog savjeta Crne Gore, Darko Drašković i savjetnik za razvoj pravosudnog informacionog sistema, Nemanja Zvicer, boravili su u Sarajevu od 13-15. novembra 2017. godine, u studijskoj posjeti Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV). Posjeta je organizovana kroz projekat EUROL II- podrška Evropske unije vladavini prava.
 
Studijska posjeta je pružila priliku da se sa kolegama iz IKT odjela VSTV BiH razgovara o pravosudnim informacionim sistemima, organizaciji, kapacitetima i funkcionalnosti, održavanju, kao i ulozi IKT u razvoju i podršci korisnicima PRIS-a.

Tokom posjete IKT odjeljenju VSTV, prezentovana je nova generacija Sistema za upravljanje predmetima, sa naglaskom na Modul za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka; CMS modul za skeniranje i digitalizaciju ulazne dokumentacije, zatim Sistem za izvještavanje i podršku odlučivanju zasnovanog na DWH/BI rješenju.

Takođe, organizovana je i prezentacija Sistema za upravljanje ljudskim resursima u pravosuđu BiH, prezentacija implementacije novog data centra  i prezentacija funkcionalnosti mobilne aplikacije za pristup predmetima.

Pored navedenog, predstavnici IKT odjeljenja pravosudnih institucija Crne Gore posjetili su Okružni sud i tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Goraždu, gdje im je demonstriran rad Modula za vođenje kadrovske evidencije,  video-konferencijski sistem, kao i rad u CMS sistemu, skeniranje ulazne dokumentacije i izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.
 

Saopštenje sa XVI sjednice Sudskog savjeta

15. 11. 2017.

Na šesnaestoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 15.11.2017. godine, Sudski savjet je shodno članu 121 stav 3 Zakona o sudskom savjetu i sudijama, prihvatio zahtjev Disciplinskog tužioca za privremeno udaljenje Danila Jegdića, sudije Osnovnog suda u Podgorici. Protiv sudije Jegdića pokrenut je krivični postupak zbog produženog krivičnog djela falsifikovanja službene isprave iz člana 414 stav 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao krivičnog djela koje ga čini nedostojnim za vršenje sudijske funkcije.
 
Na današnjoj sjednici Savjeta, donijeta je odluka da se Milica Čukić, sudija Višeg suda u Bijelom Polju, trajno dobrovoljno rasporedi u Viši sud u Podgorici, na osnovu internog oglasa.
 
Savjet je imenovao Radnu grupu za izradu Strategije za odnose s javnošću i informisanje Sudskog savjeta Crne Gore u sastavu, Željka Jovović, Vesna Aćimić, Miroslava Raičević, Radmila Đurišić i Anđa Reljić.
 
Takođe, na sjednici je data saglasnost na broj utvrđenih mjesta u Predlogu izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Podgorici i  razmatrane su pristigle pritužbe građana.

NAJAVA ŠESNAESTE SJEDNICE

14. 11. 2017.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
XVI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za srijedu, 15.11.2017. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
 
  1. Usvajanje zapisnika sa XV sjednice, održane 11.10.2017. godine,
  2. Predlog Disciplinskog tužioca,
  3. Donošenje odluke po internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje u Viši sud u Podgorici,
  4. Donošenje rješenja o isplati otpremnine Ajanović Elzani, sudiji Osnovnog suda u Pljevljima i Veselinu Vujoševiću, sudiji Privrednog suda Crne Gore,
  5. Davanje saglasnosti na broj utvrđenih mjesta u Predlogu izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda u Podgorici,
  6. Pritužbe,
  7. Tekuća pitanja.
 
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Saopštenje za javnost

08. 11. 2017.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević boravi u Lisabonu, u studijskoj posjeti portugalskim pravosudnim institucijama.
 
Predsjednik Vukčević imao je danas sastanak u Visokom sudskom savjetu Portugala, gdje je razgovarao sa sudijom Conselheiro Belo Morgadom, potpredsjednikom Savjeta i ostalim članovima ove institucije.
 
Na sastanku su razmijenjena iskustva o ulogama, strukturi, nadležnostima i načinu rada dva sudska savjeta. Posebno je fokus stavljen na odgovornosti sudija i disciplinskom postupku, obukama za sudije i kontinuiranoj edukaciji kao preduslova sudijske efikasnosti i napredovanju u karijeri. U ovom dijelu, model upravljanja predstavio je Ruben Juvandes, sudija i ocjenjivač u VSS Portugala.

Takođe, bilo je riječi i o načinu upravljanja dokumentacijom.
 
Predhodnih dana predsjednik Vukčević i ostali članovi crnogorske pravosudne delegacije, posjetili su Centar za pravosudne studije-Nacionalnu akademiju za sudije i tužioce Portugala. Zatim su imali  sastanke sa predsjednicima Vrhovnog suda Portugala, Apelacionog suda i predsjednicom najvećeg prvostepenog suda u Sintri, kao i sa čelnicima Vrhovnog državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta Portugala.
 
Studijska posjeta se organizuje za predstavnike Sudskog savjeta Crne Gore, Vrhovnog suda,  Vrhovnog državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta u okviru projekta Savjeta Evrope i EU „Odgovornost u pravosudnom sistemu“, a koji se realizuje u sklopu Horizontal facility programa za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku.
 


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

05. 11. 2017.

Članica Sudskog savjeta, Željka Jovović, sudija Osnovnog suda u Podgorici i Miroslava Raičevićnačelnica Odjeljenja za normativnu djelatnost, statusna pitanja sudija i njihovu edukaciju u Sekretarijatu Sudskog savjeta, boraviće u studijskoj posjeti Norveškoj sudskoj administraciji u Oslu, od 06-10.novembra 2017.godine.
 
Posjeta se sprovodi kroz Projekat „Podrška sudskoj reformi zemljama Zapadnog Balkana i Turske“, koji je podržan od Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, i ovog puta je namijenjena  za predstavnike sudskih savjeta i sekretarijata Crne Gore, Srbije i Kosova.
 
Studijska posjeta će pružiti priliku da se razgovara na strateškom nivou o kapacitetima i funkcionalnosti sistema za upravljanje predmetima i informacionim sistemima; o radnim procesima i budžetima sudova, održavanju i daljem razvoju sudskih sistema, kao i o promjenama koje informacioni sistemi donose u rad ukupnog pravosuđa. 

Takođe, tokom boravka u Oslu, predstavnici zemalja regiona upoznaće se sa norveškim sudskim sistemom i načinom njegovog funkcionisanja.

Ostale informacije