SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

15. 08. 2018.

Sudski savjet Crne Gore najoštrije osuđuje napad na Jelenu Stanišić, sutkinju Suda za prekršaje.

Savjet će saglasno svojoj ustavnoj i zakonskoj obavezi sprovoditi sve aktivnosti da obezbijedi normalno funkcionisanje pravosuđa, odnosno samostalnost i nezavisnost sudova i sudija.

Savjet takođe pozdravlja saradnju svih nadležnih organa u reakciji povodom ovog napada i vjeruje da će se adekvatnim sankcionisanjem naći način da se zaštiti integritet sudija i preventivno djeluje kako bi im se omogućio siguran i nesmetan rad.

INTERNI OGLAS

31. 07. 2018.

Na osnovu člana 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15 i 28/15) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/15), , Sudski savjet objavljuje:
 
 
INTERNI OGLAS
 
  • za popunjavanje četiri sudijska mjesta u osnovnim sudovima, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena, i to:
-      u Osnovnom sudu u Baru jedno sudijsko mjesto,
-      u Osnovnom sudu u Beranama jedno sudijsko mjesto,
-      u Osnovnom sudu u Kotoru jedno sudijsko mjesto, i
-      u Osnovnom sudu u Podgorici jedno sudijsko mjesto.

Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.

Br. 01- 5271/18
Podgorica, 30.07.2018. godine
 
                                                                             
                                                                             PREDSJEDNIK
 
                                                                     dr Mladen Vukčević, s.r.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

30. 07. 2018.

Milovan Spasović, Sanja Čakanović i Dragiša Baletić, potpisali su danas tekst svečane zakletve pred predsjednikom Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladenom Vukčevićem. Polaganju zakletve prisustvovale su Rada Kovačević, Ana Perović Vojinović, članice Savjeta i Boris Savić, predsjednik Višeg suda u Podgorici.
 
Sudija Spasović, izabran je za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju, a sudije Čakanović i Baletić izabrene su za sudije Višeg suda u Podgorici.

Predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević poželio je imenovanim sudijama uspješan rad u obavljanju ove odgovorne funkcije,  uvjeren  da će i ubuduće  suditi nezavisno i nepristrasno, u skladu sa Ustavom i zakonom i po svojoj savjesti, i tako omogućiti  pravično suđenje za sve građane i doprinijeti povećanju ugleda sudijske funkcije.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

27. 07. 2018.Nakon obavljenog intervjua  sa kandidatima prijavljenim na javni oglas od 08.03.2018. godine, za izbor sudija u višim sudovima, i to: Milovanom Spasovićem, sudijom Osnovnog suda Berane,Violetom Raičević, Ivanom Adamović i Draganom Mrdakom, sudijama Osnovnog suda Bijelo Polje, Borisom Bulatovićem, sudijom Osnovnog suda Bar, Sanjom Čakanović, sudijom Osnovnog suda Kotor, Dragišom Baletić, Dijanom Radulović, Radmilom Perović, Veljkom Radovanović i Brankom Zeković, sudijama Osnovnog suda Podgorica, i  sprovedene procedure, Sudski savjet je za sudije koje napreduju u sud višeg stepena, izabrao:
 
Milovana Spasovića, za sudiju Višeg suda u Bijelom Polju, Sanju Čakanović i Dragišu Baletića, za sudije Višeg suda u Podgorici.
 
Potpisivanje teksta svečane zakletve za  izabrane sudije biće obavljeno u ponedeljak, 30. jula 2018.godine, sa početkom u 10 časova ( sala Sudskog savjeta na III spratu, ul.  Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

26. 07. 2018.

                               
Na prvoj sjednici Sudskog savjeta , održanoj 25.07.2018. godine, na osnovu liste prijavljenih kandidata po objavljenom javnom oglasu od 08.03.2018. godine, obavljen je intervju sa prijavljenim kandidatima za izbor sudija u višim sudovima.
 
Sudski savjet će odluku po ovom pitanju donijeti na nastavku sjednice, o čemu će se javnost blagovremeno informisati.
 
Sudski savjet je na osnovu člana 27 tačka 11 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i člana 16b Zakona o dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama donio dopune Poslovnika Sudskog savjeta.
 
Na današnjoj sjednici utvrđen je Akcioni plan 2018 – 2019 za sprovođenje Strategije za odnose sa javnošću i informisanje Sudskog savjeta.
 
Sudski savjet je imenovao članove Komisija Sudskog savjeta, i to:
 
Disciplinsko vijeće: dr Vesna Simović Zvicer, predsjednica, Loro Markić, zamjenik predsjednice, Rada Kovačević i Ana Perović Vojinović, članice Dragan Babović i Verica Sekulić, zamjenici članova.
 
Komisija za testiranje: Vesna Medenica, predsjednica, Rada Kovačević i dr Vesna Simović Zvicer, članice.
 
Komisija za ocjenjivanje: Vesna Medenica, predsjednica, Rada Kovačević, Verica Sekulić, Ana Perović Vojinović i Loro Markić, članovi.
 
Komisija za normativu: Stanka Vučinić, predsjednica, Miraš Radović i Vesna Jočić, članovi.
 
Komisija za trajno dobrovoljno raspoređivanje: Rada Kovačević, predsjednica, Verica Sekulić i Dobrica Šljivančanin, članovi.
 
Komisija za napredovanje: Ana Perović Vojinović, predsjednica, Verica Sekulić i dr Vesna Simović Zvicer, članice.
 
Takođe, Savjet je danas utvrdio dopunu Liste mentora iz reda sudija Osnovnog suda u Podgorici koji ispunjavaju uslove iz člana 33 stav 1 i 2 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu, u sljedećem sastavu,  Željka Jovović, Dijana Radulović,  Branislav Leković, Stojanka Pajović i Dragan Šćepović.
 
Određeni su i članovi Radne grupe za praćenje implementacije Akcionog plana za sprovođenje Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine.
 
Za člana Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine i Akcionog plana, imenovan je Dragan Babović, član Sudskog savjeta i sudija Osnovnog suda u Podgorici.
 
Za članove Radne grupe koja će u narednom periodu raditi na izradi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, određeni su Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore i Ana Perović Vojinović, članica Sudskog savjeta i sutkinja Upravnog suda.
 
Savjet je dao saglasnost za centralizovano planiranje budžeta za realizaciju Akcionog plana za implementaciju Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine u  Ministarstvu pravde.
 
Takođe, Savjet je na osnovu zahtjeva Ljekarske komore Crne Gore, koji je upućen Vrhovnom sudu Crne Gore, da li predsjednik  i zamjenik predsjednika Suda Ljekarske komore, mogu biti iz reda sudija, dao mišljenje o nespojivosti obavljanja ovih poslova sa vršenjem sudijske funkcije, kako je i propisano članom 102 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

Ostale informacije