V SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

23. 04. 2018.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam
 
V  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za srijedu, 25.04.2018. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
DNEVNI RED
 
  1. Usvajanje zapisnika sa II, III i IV sjednice Sudskog savjeta,
  2. Donošenje odluke po internom oglasu broj 01-1394/18-1 od 08.03.2018. godine, za trajno dobrovoljno raspoređivanje sudija na slobodna sudijska mjesta u osnovnim sudovima u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Kotoru ,
  3. Raspisivanje javnog oglasa za izbor kandidata za sudije u osnovnim sudovima,
  4. Davanje Mišljenja na predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Baru,
  5. Zahtjev za upućivanje jednog sudije u Osnovni sud u Herceg Novom,
  6. Pritužbe,
  7. Tekuća pitanja.
 
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).
 
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Saopštenje za javnost

20. 04. 2018.

Delegacija Sudskog savjeta Kosova, u sastavu, Nehat Idrizi, predsjednik, Muhamet Rexha, Manushe Karaqi i Nenad Lazić, članovi  i  Aishe Qorraj, portparolka Savjeta, boravili su u službenoj posjeti Sudskom savjetu Crne Gore.

Pored sastanka sa predstavnicima Sudskog savjeta Crne Gore, oni su imali susrete sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Medenicom, Vrhovnim državnim tužiocem, Ivicom Stankovićem i članovima Tužilačkog savjeta Crne Gore, predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajovićem i Željkom Aprcovićem, predsjednikom skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i sa predsjednicom UO Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu Senkom Danilović.
 
Predstavnici savjeta razgovarali su o daljem inteziviranju saradnje na svim nivoima u pravosudnom i zakonodavnom sistemu, sa namjerom da se unaprijedi vladavina prava, nezavisnost, efikasnost, nepristrasnost i odgovornost u sudstvu, kao i o organizaciji, nadležnostima, postupcima i aktivnostima koje sprovode ove institucije.
 


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

17. 04. 2018.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević  boraviće u Tirani 18. aprila 2018. godine, na poziv predsjednika  Balkanske i Evro Mediteranske mreže sudskih savjeta (BEMNCJ) i Visokog Sudskog savjeta Albanije, gdje će učestvovati u radu prve ovogodišnje sjednice Upravnog  odbora BEMNCJ-a.

Sjednica Odbora je sazvana u cilju priprema organizacije XIII konferencije i Generalne skupštine ove mreže sudskih savjeta, kao i utvrđivanja Nacrta upitnika za savjete.
 
Na prošlogodišnjoj Konferenciji, odlučeno je da Sudski savjet Crne Gore u narednom dvogodišnjem periodu, ima člana u Upravnom odboru ove Mreže, i da  bude domaćin XIII Konferencije BEMNCJ-a, koja će se održati krajem juna 2018. godine u Budvi.
 


Seminar

“Ujednačen pristup primjeni kriterijuma, potkriterijuma i indikatora u postupku ocjenjivanja rada sudija” (Budva, 29. mart 2018. godine)


Pozdravne riječi

Uvaženi predsjednici sudova, uvažene sudije,

dozvolite mi da se na početku zahvalim partnerima na projektu „Odgovornost u pravosudnom sistemu” Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, koja nam je još jednom dala podršku i kroz organizaciju ovog seminara, sa ciljem unapređenja nezavisnosti i odgovornosti u pravosuđu i podrške sudskoj reformi u Crnoj Gori.

Kao što znate osnovni cilj seminara je da se osnaže znanja i vještine predsjednika sudova i članova vijeća za ocjenjivanje rada sudija o postupku ocjenjivanja i indikatorima za sačinjavanje izvještaja, predlogu ocjene na osnovu kriterijuma propisanih za sudije i predsjednike sudova.

Ovo je prilika da se diskutuje o svim dilemama i predrasudama sa kojima će se suočavati nosioci sudijske funkcije, odnosno u ovom slučaju, kako sudije koje se ocjenjuju, tako i članovi nedavno izabranih  vijeća za ocjenjivanje učinka rada,  u sistemu koji se zasniva na novim evropskim standardima, gdje uloga sudija dobija drugačiji pristup u ostvarivanju temeljnog načela nezavisnosti i samostalnosti sudija i sudova.

Shodno našoj evropskoj agendi i mjerilima koje treba ispuniti, uspješno okončanje  procesa ocjenjivanja sudija je jedna od ključnih aktivnosti. Principi evaluacije nijesu jednostavni, niti perfektni, ali su neophodni u cilju efikasnosti, ažurnosti i nezavisnosti sudija i sudova.

Sudski savjet je ozbiljno pristupio postupku ocjenjivanja, suočavajući se sa izazovima primjene propisanih kriterijuma i indikatora za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova. To će biti  osnov za sveobuhvatno  vrednovanje i analizu sudijskog rada, od nagrađivanja do napredovanja zasnovanog na zaslugama i implementaciji objektivnih mjerila rada.

U uvjerenju da ćemo i ovaj zadatak ispuniti, i doprinijeti podizanju stepena povjerenja u ukupno pravosuđe, još jednom Vas pozdravljam i želim Vam uspjeh u radu.

DOBRICA ŠLJIVANČANIN,
zamjenik predsjednika Sudskog savjeta Crne Gore


 


Saopštenje za javnost

28. 03. 2018.

Novoizabrana  sutkinja Suda za prekršaje u Budvi, Ivana Vukasović potpisala je danas tekst svečane zakletve pred predsjednikom Sudskog savjeta Crne Gore. Na sudijsku funkciju Ivana Vukasović je izabrana nakon uspješno obavljene inicijalne obuke u Centru za edukaciju u sudstvu i državnom tužilaštvu.
 
Čestitajući sutkinji Vukasović, predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević poželio joj je uspješno obavljanje ove odgovorne i uzvišene funkcije.
 

Ostale informacije