SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

14. 10. 2019.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević, boraviće u studijskoj posjeti pravosudnim organima Finske od 14-17. oktobra 2019. godine.
 
Posjeta se sprovodi u okviru regionalnog projekta Norveške sudske administracije i odnosi se na predstavnike pravosudnih savjeta zemalja Zapadnog Balkana.
 
Studijski boravak u Helsinkiju je nastavak razmjene znanja i iskustava o pitanjima koja se odnose  na kvalitativne aspekte pravosudne procjene, kvantitativni nadzor rada u pravosuđu, poboljšanje i mjerenje kvaliteta efikasnosti u radu, i druga pitanja od značaja za reformu sudskih sistema.

Ovo će takođe biti prilika da se učesnici upoznaju sa finskim pravosudnim uređenjem, organizacijom sudskih instanci, kao i organizacijom i načinom rada Agencije za sudsku upravu Finske.

JAVNI OGLAS

11. 10. 2019.

 
Na osnovu čl. 37, 38, 72 i 73 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 62 i 64 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
•           za izbor jednog sudije Višeg suda za prekršaje Crne Gore.
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene članom 37 i članom 38 stav 5 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja dokumenta propisana članom 46 Poslovnika Sudskog savjeta, u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i dnevnom listu „Pobjeda“.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, Ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj:01-6005/19-17
Podgorica, 08.10.2019. godine
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 
 

JAVNI OGLAS

11. 10. 2019.

 
 
Na osnovu člana 37, 39 st. 1 tač. 2 i 40 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list CG“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 71 i 72 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl.list CG“, br.61/15), Sudski savjet objavljuje
 
JAVNI OGLAS
 
•           za izbor predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku
 
Kandidat mora da ispunjava opšte i posebne uslove predviđene čl. 37 i 39 st. 1 tač. 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.
 
Prijava na javni oglas podnosi se na obrascu koji je dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta www.sudovi.me
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata podnosi se Sudskom savjetu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i dnevnom listu „Pobjeda“.
 
Prijava se podnosi na adresu Sudski savjet Crne Gore, Ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Sudski savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.
 
Broj:01-6005/19-8
Podgorica, 07.10.2019. godine
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.
 

INTERNI OGLAS

10. 10. 2019.

Na osnovu 86 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl.list Crne Gore“, br. 11/15, 28/15 i 42/18) i člana 42 i 43 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list CG“, br. 61/16), Sudski savjet objavljuje
 
INTERNI OGLAS
 
·      za popunjavanje dva sudijska mjesta u Višem sudu u Podgorici, dobrovoljnim premještanjem sudije iz jednog u drugi viši sud.
·      za popunjavanje jednog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Podgorici, dobrovoljnim premještanjem sudije u sud istog ili nižeg stepena.
 
Prijava na interni oglas podnosi se na tipskom obrascu koji će biti dostupan svim kandidatima u prostorijama svih sudova, kancelariji Sekretarijata Sudskog savjeta i na web stranici Sudskog savjeta - www.sudovi.me.
 
Popunjena i potpisana prijava kandidata, sa potrebnom dokumentacijom koja je predviđena članom 43 Poslovnika Sudskog savjeta, podnosi se Sudskom savjetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa.
 
Prijave se podnose na adresu Sudski savjet Crne Gore, ul. Miljana Vukova bb, Podgorica.
 
Broj: 01-6005/19-7
Podgorica, 07.10.2019. godine
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

09. 10. 2019.

Predsjednik  Osnovnog suda u Ulcinju, Amir Đokaj i sudija Osnovnog suda na Cetinju Srđan Vujović, učestvovaće na Sedmoj godišnjoj konferenciji o sudovima i komunikaciji, koja se održava  od 10–12. oktobra 2019. godine, u Budimpešti. Konferenciju organizuje Mađarska nacionalna kancelarija za pravosuđe.

Glavna tema ovogodišnje konferencije je „Izgradnja povjerenja putem komunikacije“. U središtu diskusija biće sljedeća pitanja: Komunikacija u složenim slučajevima; Kulturna misija sudova; Interne komunikacije.

Tokom Konferencije, učesnici će  prisustvovati predavanjima koje će držati priznati mađarski i međunarodni stručnjaci, a takođe biće organizovane radionice, na kojima će se razgovarati o problemima i najboljim praksama vezanim za navedene teme. Ovo će biti dobra prilika za sticanje i razmjenu iskustava i izgradnju odnosa među predstavnicima sudskih vlasti.
 

Ostale informacije