Četvrti regionalni forum vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi

Predsjednik Sudskog savjeta dr Mladen Vukčević i član Sudskog savjeta Loro Markić prisustvovaće Četvrtom regionalnom forumu vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi koji će biti održan u Tirani, 17 i 18 marta 2017.godine, koji organizuje AIRE Centar i Civil Rights Defenders.

Teme foruma će biti primjena sudske prakse Evropske unije u nacionalnim sudovima kroz slobodu izražavanja,  medijska izvještavanja o sudskim sporovima, podizanje nivoa javne svijesti o pitanjima slobode izražavanja.

Forumu će prisustvovati bivše i sadašnje sudije Evropskog suda za ljudska prava, te brojne sudije iz zemalja Jugoistočne Evrope.

Ostale informacije