Dnevni red II sjednice Sudskog savjeta

15. 09. 2011.

Su.R.br.68/2011

Podgorica, 01.02.2011.godine

 

            Na osnovu člana 83 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" br. 13/08), sazivam

 

II SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za 08.02.2011.godine sa početkom u 13,00 časova

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I    R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa   I  sjednice, od 14.01.2011. godine;

2. Davanje mišljenja na Predlog sudskog poslovnika;

3. Zahtjev predsjednika Upravnog suda CG za povećanje broja sudija u tom sudu;

4. Izbor jednog sudije Osnovnog suda u Ulcinju;

5. Raspisivanje oglasa za izbor jednog sudije Višeg suda u Bijelom Polju i jednog sudije Osnovnog suda u Kotoru;

6. Donošenje odluke po Predlogu za razrješenje Duška Jovovića, sudije Osnovnog suda na Cetinju;

7. Izvještaj o sprovodjenju Akcionog plana Sudskog savjeta, zaključno sa 31.12.2010.godine;

8. Tekuća pitanja.

 

 Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.

 

PREDSJEDNIK,

Vesna Medenica


Ostale informacije