Dnevni red III sjednice Sudskog savjeta

Su.R.br.130/2011

Podgorica, 14.02.2011.godine

 

             Na osnovu člana 83 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" br. 13/08), sazivam

 

 III SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za 15.02.2011.godine sa početkom u 13,00 časova

 

Za sjednicu predlažem sledeći:  

 

D N E V N I    R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa   II sjednice, od 08.02.2011. godine;

2. Prestanak funkcije Veselinu Lukovcu, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću, na lični zahtjev;

3. Prestanak funkcije Božu Blagojeviću, sudiji Osnovnog suda u Nikšiću, na lični zahtjev;

4. Raspisivanje oglasa za izbor dvoje sudija Osnovnog suda u Nikšiću;

5. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta. 

PREDSJEDNIK,

Vesna Medenica


Ostale informacije