DNEVNI RED III SJEDNICE SUDSKOG SAVJETA

Su.R.br.97/2012
          Podgorica, 23.03.2012.godine
 
 
          Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.57/11), sazivam
 
III  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 27.03.2012.godine sa početkom u13,00 časova
 
          Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa   II sjednice održane dana 20.02.2012 godine;
2. Prestanak funkcije Aliji Beganoviću, sudiji Osnovnog suda u Rožajama; 
3.Odluka Disciplinske komisije  Dp.br.1/2012;
4. Izvještaj o radu za 2011. godinu;
5. Izvještaj o realizaciji budžetskih sredstava  za 2011 godinu; 
6. Usvajanje radnog plana IT Odjeljenja Sekretarijata;
7.Tekuća pitanja.
 
 
 Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.

 
 
 PREDSJEDNIK,    
                                                                                                      Vesna Medenica, s.r.

Ostale informacije