Dnevni red pete sjednice Sudskog savjeta

26. 02. 2016.

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
V SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za 26.02.2016. godine, sa početkom u 11, 30 časova
 
          Za sjednicu predlažem sledeći
 

D N E V N I      R E D
 

1. Usvajanje zapisnika sa IV sjednice, održane  12.02.2016.godine;
         
2. Određivanje mentora iz reda sudija Upravnog suda Crne Gore i Privrednog suda Crne Gore koji ispunjavaju uslove iz člana 33 stav 1 i 2 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu;


3. Određivanje “pilot suda” radi sprovođenja postupka ocjenjivanja sudija saglasno članu 87 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

4. Predstavke;

5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PREDSJEDNIK
 
                                                                                                           prof. dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije